Oulunkaaren kuntayhtymän Elinvoimapalveluiden toteuttaminen perustu alueen kuntien kanssa yhteisesti sovittuun elinvoimastrategiaan, jonka mukaan kuntayhtymä vastaa alueen kuntien yhteisistä elinvoimahankkeista ja lisäksi Oulunkaaren kuntayhtymä osallistuu laajemmalla alueella toteutettaviin elinvoimahankkeisiin (osallisuushankkeet), joissa alueen kunnat ovat mukana kuntayhtymän kautta.

Yhteisenä kuntayhtymän elinvoimapalveluna on seudullinen yritysneuvonta sekä yritystenperustajille että toimiville yrityksille. Tämä palvelu toteutetaan seudullisen yritysasiamiehen toimesta ja tätä palvelua tukee myös Yritystulkki –ohjelmisto, jossa on hyvät ja toimivat työkalut yritystenperustajien ja toimivien yritysten omatoimiseen käyttöön.

Muista elinvoimapalveluista vastaavat alueen kunnat.

 

 

Apua Yrittäjälle

Oulunkaaren kuntayhtymässä pyritään vastaamaan yritysten liiketoiminta-, myynti- ja markkinointiosaamisen kasvattamiseen omalla hanketoiminnalla ja tehokkaalla verkostoitumisella. Yrityksen perustaminen, Omistajavaihdokset, Yrityskummit, Yritysasiamies, Hyödyllisiä linkkejä

 

Osallishankkeet

Osallishankkeissa osallistutaan seudun kuntien tarpeita hyödyttäviin hankkeisiin ja verkostoihin. Osallishankkeet