Mielekäs arki myös pitkäaikaishoidossa

Hoivahoito tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa ikäihmiselle, joka ei sairauden tai toimintakyvyn laskun vuoksi kykene asumaan kotona tai ympärivuorokautisessa palvelukodissa. Asiakkaan hoivahoitoon siirtymisen tarve arvioidaan kuukausittain kokoontuvassa moniammatillisessa työryhmässä. Päätökseen laitoshoidosta tarvitaan myös lääketieteelliset perusteet. Pitkäaikaiselle laitoshoidolle voi olla myös asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet. Hoitotyössä huomioidaan asiakkaan kuntoutumista tukeva toiminta yksilöllisesti.

Pitkäaikaishoivaa tarjoavissa hoivakodeissa huomioidaan asiakkaiden ja omaisten toiveet, läheiset ovat keskeisesti mukana asiakkaan arjessa. Eläminen ja asuminen hoivakodeissa on yhteisöllistä ja ihmisläheistä hoivaa ja huolenpitoa elämän loppuun saakka.

Asiakkaalta peritään Oulunkaaren palvelutuotantolautakunnan päätöksen mukainen palvelumaksu.
Maksu määräytyy asiakasmaksulain mukaan.

Asiakaspalvelumaksut (pdf-tiedosto, päivittyy)

Yhteystiedot