Kuva Utajärven päivätoiminnasta.

Tukipalveluilla tuetaan päivittäistä arkea. Tukipalvelut suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa ja siitä tehdään kirjallinen palvelusuunnitelma. Tukipalvelut hankitaan pääsääntöisesti suoraan yksityisiltä palveluidentuottajilta tai palvelusetelillä. Tukipalvelut ovat asiakkaalle maksullisia.

Tutustu ikäihmisten sähköisiin palveluihin (pdf-tiedosto)

Videovälitteiset palvelut

Videopalveluiden kautta on mahdollisuus osallistua erilaisiin ryhmätuokioihin sekä pitää yhteyttä kotihoidon ja läheisten kanssa. Lisäksi videopalveluiden avulla voidaan tukea omaishoitajuutta.

Ateriapalvelu

Ateriapalvelu on tarkoitettu ikäihmisille, joilla on vaikeuksia selviytyä itse ruoanlaitosta tai kauppa-asioinnista. Ateriat toimitetaan joko lämmin- tai kylmäkuljetuksena jakelukeskuksista asiakkaan kotiin.

Asiointipalvelu

Asiointiapua voi saada  esimerkiksi kauppa- tai pankkiasiointiin. Asiointiapu tuotetaan ensisijaisesti paikallisilla palveluiden tuottajilla.

Liikkumista tukevat palvelut

Liikkumista tukevat palvelut auttavat liikkumaan ja asioimaan kodin ulkopuolella silloin kun asiakas ei kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä ja tarvitsee tukea asioimiseen. Ensisijaisesti kuljetuspalveluissa käytetään kuntien palvelulinjoja tai liikenneyhteyksien puuttuessa ryhmäkuljetuksena, kyläkyyteinä tai taksipalveluna oman kotikunnan sisällä. Kuljetuspalvelujen myöntämisessä sovelletaan tulo- ja varallisuusharkintaa. Maksettava omavastuu on linja-autotaksan mukainen.

Tukipalveluiden ohje

Kuljetuspalveluhakemus

 

Kotona asumista tukevat laitteet

Erilaiset turvalaitteet ja kotiin annettavan tabletin kautta toteutettava etäkotihoito tukevat kotona asumista. Turvalaitteisiin kuuluvat muun muassa turvapuhelin, paikantava GPS-ranneke, kaatumishälytin ja ovihälytin. Muita välineitä voi olla muun muassa lääkeannostelija ja Hoiva Touch etäyhteys.

Kotihoidon asiakkaille turvalaitteet ovat maksuttomia.

Hygieniapalvelu

Hygieniapalveluita on mahdollista silloin, jos ikäihmisellä on vaikeuksia huolehtia itsenäisesti hygieniastaan. Kylvetyspalvelut hankitaan pääsääntöisesti yksityisiltä palveluidentuottajilta tai palvelusetelillä.

Muut kotona asumista tukevat palvelut


Jos ikäihminen tarvitsee apua siivoukseen, pihatöihin, taloustöihin yleensä tai vaikka saattajaksi lääkärireissulle, voi hän ottaa suoraan yhteyttä kuntien alueilla toimiviin palveluyrittäjiin. Palvelusta voit hakea kotitalousvähennystä.

Palveluseteliyrittäjät henkilökohtainen apu 082022

 

Ii, palvelusetelituottajat

Pudasjärven palvelusetelituottajat

Simo, yksityiset palveluntuottajat

 

Kotipalveluiden ja sosiaalihuollon tukipalveluiden palvelusetelituottajat ja hinnat 5_2022

Kotipalveluiden ja sosiaalihuollon tukipalveluiden palvelusetelituottajat ja hinnat 1.1.-31.3.2032

 

Yhteystiedot