Oulunkaarella tuetaan seuraavilla palveluilla ikäihmisiä ja muita erityistä tukea tarvitsevia:

Videovälitteiset palvelut
Oulunkaarella on otettu käyttöön ikäihmisten videopalvelut, joiden avulla tuetaan mahdollisuutta osallistua erilaisiin ryhmätoimintoihin tai niiden avulla parannetaan kodin turvallisuutta. Videopuheluiden kautta pystyy olemaan yhteydessä kotihoitoon tai läheisiin. Niiden avulla on mahdollista tukea myös läheisen omaishoitajuutta.

Ateriapalvelu
Ateriapalvelu on tarkoitettu ikäihmisille, joilla on iän, sairauden tai vamman vuoksi vaikeuksia selviytyä itse ruoan laittoon liittyvistä tehtävistä tai ruokailun järjestäminen on muusta syystä hankalaa.

Asiointipalvelu
Asiointiapua kauppa-asiointiin voi saada asiakassuunnitelman mukaisesti. Asiointiapua tarjoavat myös paikalliset palveluiden tuottajat.

Kuljetuspalvelu
Asioinnin esteenä voi olla kulkeminen, minkä vuoksi ikäihminen voi tarvita kuljetuspalvelua. Kunnissa toimii palvelulinjoja, jotka ovat ensisijaisia kulkuvälineitä. Tarvittaessa tai liikenneyhteyksien puuttuessa kotikunnan sisällä, myönnetään kuljetuspalvelua yli 65-vuotiaille henkilöille, jotka täyttävät kuljetuspalveluista annetut perusteet.  Kuljetuspalvelujen myöntämisessä sovelletaan tulo- ja varallisuusharkintaa. Ensisijaisesti matkat myönnetään ryhmäkuljetuksina tai kyläkyyteinä ja niistä maksettava omavastuu on linja-autotaksan mukainen.

Kuljetuspalveluohjeet (pdf-tiedosto)

Kuljetuspalveluhakemus

Turvapalvelut
Erilaisten turvalaitteiden avulla voidaan lisätä turvallisuutta kotona. Apua voi hälyttää äkillisten tilanteiden tai muutosten sattuessa.

Turvapalveluihin kuuluvat muu muassa turvapuhelin, paikantava GPS-ranneke, kaatumishälytin ja ovihälytin. Palvelusta peritään laitevuokra ja se sisältää ympärivuorokautisen hälytysten vastaanoton. Kotihoito vastaa hälytyksiin kuntakeskuksen alueella tai hälytysten vastaanotto on voitu siirtää muualle sovitusti.

Kylvetys
Jos ikäihmisellä ei ole asianmukaisia pesutiloja kotona tai niihin pääsy on hankalaa tai jopa mahdotonta toimintakyvyn vuoksi, häntä voidaan auttaa kylvetyspalvelun avulla. Palveluohjaaja arvioi kylvetyspalvelun tarvetta yhdessä asiakkaan kanssa kotikäynnin yhteydessä. Palvelusta peritään säännöllisen kotipalvelun tai tilapäisen kotipalvelun taksa.

Muut kotona asumista tukevat palvelut
Jos ikäihminen tarvitsee apua siivoukseen, pihatöihin, taloustöihin yleensä tai vaikka saattajaksi lääkärireissulle, voi hän ottaa suoraan yhteyttä kuntien alueilla toimiviin palveluyrittäjiin. Palvelusta voit hakea joko itse tai läheinen kotitalousvähennystä.

Mikäli ikäihminen tarvitsee palvelua sairauden tai toimintakyvyn menetyksen vuoksi, hänellä on oikeus arvonlisäverottomuuteen.

Vähävaraisille ja paljon palveluita käyttäville on toimialueesta riippuen mahdollisuus palvelusetelillä annettavaan tukipalveluun hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.

Palveluntuottajat Pudasjärvellä

Palveluntuottajat Ii

Tukipalveluista peritään Oulunkaaren palvelutuotantolautakunnan päätöksen mukaiset palvelumaksut.
Kotihoidon asiakaspalvelumaksut (pdf-tiedosto)

Yhteystiedot