""

Vanhuspalveluiden henkilöstön sairauspoissaolot ovat Oulunkaaren palvelualojen korkeimmat. Työntekijöiden korkeahko keski-ikä ja työn fyysisyys tuovat haasteita työssä jaksamiseen. Hankkeen tavoitteena on vanhuspalveluiden henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja yksilöllisten hyvinvointipolkujen rakentaminen.

Hankkeessa toteutetaan selvitys, jonka tuloksena

  •     Laaditaan monitoimijainen malli vanhuspalveluiden henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.
  •     Syntyy malli henkilöstön yksilöllisten hyvinvointipolkujen suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan
  •     On kartoitettu uudentyyppisten, sähköisten työkalujen hyödyntämistä hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja kehittämisessä
  •     On laadittu malli, jonka pohjalta voidaan osoittaa hyvinvoinnin lisääntymisen taloudellisia vaikutuksia vanhuspalveluissa.

Hyvinvointipolku pitää sisällään näkökulmat ammatillisuuteen, liikuntaan, ravintoon ja työstä palautumiseen. Keskeisenä asiantuntijana hyvinvointipolun rakentamisessa toimii Oulunkaaren kuntayhtymän työterveyshuolto. Hankkeessa hyödynnetään mm. Oulunkaaren kuntayhtymän sähköistä Omahoito-alustaa hyvinvoinnin tukena.

Hankkeen toimenpiteenä toteutetaan pilotti, johon osallistuu n. 20 vanhuspalveluiden työntekijää. Pilotin aikana arvioidaan selvityksen eri osa-alueiden hyödyntämistä käytännössä.

Hankkeessa toteutetun selvityksen ja pilotin tuloksia hyödynnetään koko Oulunkaaren kuntayhtymässä henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseksi perhe-, terveys- ja vanhuspalveluissa. Lisäksi tuloksia ja toimintamalleja tarjotaan hyödynnettäväksi Oulunkaaren kuntayhtymän omistajakuntien muihin palvelukokonaisuuksiin.

Hankeaika: 1.3.2014-30.4.2015
Budjetti: 50 000 € (Lump sum)
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan liito (ESR)

Hankkeen loppuraportti