""

Oulunkaaren kuntayhtymään kuuluu viisi kuntaa Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala.

Oulunkaaren alueella asuu noin 27 400 ihmistä. Työntekijöitä on noin 1200 ja budjetti on noin 124 miljoonaa. Pääosa henkilökunnasta työskentelee sosiaali- ja terveyspalveluissa, joka on kuntayhtymän palveluista suurin.

Kuntayhtymän pääasiallinen tehtävä on järjestää ja tuottaa jäsenkuntiensa sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteiset palvelut. Lisäksi yhtymän tehtäviin kuuluu seudullisen kuntapalvelutoimiston palvelujen sekä kuntien yhteisesti päättämien muiden palvelujen tuottaminen.

Kuntapalvelutoimisto tuottaa kuntien talous-, henkilöstö- ja atk-palvelut. Kuntien päättämiin muihin palveluihin kuuluu muun muassa elinkeinoneuvonta.

Kuntayhtymä toimii myös alueiden kehittämisestä annetun lain ja muiden seutuyhteistyötä koskevien lakien tarkoittamana seutukunnan yhteistyöorganisaationa.

Oulunkaari on maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta hyödyntävä, osaavien ihmisten ja yritysten moderni maaseutu, jossa hyvinvoivat, itsestään ja läheisistään huolehtivat kuntalaiset elävät viihtyisässä ja turvallisessa elinympäristössä.

Kuntayhtymän motto on Oulunkaari – hyvinvointia ihmistä lähellä!