""

Strategia on kartta, joka ohjaa Oulunkaaren toimintaa vuosina 2017-2019 ja samalla se tukee valtakunnalliseen sote- ja maakuntauudistukseen valmistautumista. Tavoitteena on, että kaikilla kuntalaisilla toteutuu arjessa periaate ”mielekäs elämä kotona”.

Arvot:

  • Yhdessä tekeminen
  • Vastuullinen omatoimijuus
  • Rohkea kehittäminen

Strategiset päämäärät:

  • Laaja-alainen hyvinvointi
  • Alueellinen vaikuttavuus
  • Asiakkaiden ja kuntalaisten osallisuus

Keinot päämäärien saavuttamiseksi:

  • Hyvinvointityön yhdyspinnat ja yhdessä tekeminen
  • Omasta ja lähipiirin hyvinvoinnista ja turvallisesta arjesta huolehtiminen
  • Lähipalvelut, digi on liki

Tästä linkistä löytyy Oulunkaaren strategiamateriaali

 

Yhteystiedot