Jäsenkunnissa ei ole enää sosiaali- ja terveyslautakuntia, vaan kuntayhtymällä on yhteinen palvelutuotantolautakunta.

Lautakunnassa on yhteensä neljätoista jäsentä ja heillä jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet valitaan yhtymävaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi jäsenkuntien väkilukuun suhteutettuna. Iillä ja Pudasjärvellä on kummallakin neljä jäsentä, Simolla kaksi, ja Utajärvellä ja Vaalalla on yhteensä neljä jäsentä.

Puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa valitaan lautakunnan jäsenistä tasaarvolakia noudattaen, yksi kultakin palvelutuotantoalueelta. Palvelutuotantoalueita ovat siis Ii, Pudasjärvi ja Utajärvi-Vaala. Puheenjohtajuus on alueittain kiertävä, ja kausi on kaksi vuotta. Palvelutuotantolautakunnan esittelijöinä toimivat palvelujohtajat eli perhe-, terveys-, vanhuspalvelujohtajat.

Palvelutuotantolautakunnan päätehtävä on seurata toiminnan vaikuttavuutta. Lautakunnan tulee seurata resurssien käyttöä, tuotettavien palveluiden määrää ja laatua sekä palveluiden jakautumista väestön keskuudessa. Lautakunnan on erityisesti arvioitava niitä vaikutuksia, joita palveluilla pyritään saavuttamaan. Lautakunnan tulee myös osaltaan seurata kuntalaisten oikeuksien toteutumista.

Palvelutuotantolautakunnan tehtävät

1. hyväksyä yhtymähallituksen kanssa solmittavat palvelusopimukset
2. hyväksyä muut tehtäviään koskevat sopimukset
3. tuottaa tai hankkia ostopalveluina ne palvelut, jotka yhtymähallituksen ja palvelutuotantolautakunnan välisissä palvelusopimuksissa on sovittu.
4. vastata palvelusopimusten mukaisesti asiakaspalautteen keräämisestä ja raportoida palautteesta yhtymähallitukselle
5. vastata palveluiden tuottavuuden ja laadun sekä henkilöstön osaamisen kehittämisestä
6. vastata palvelutuotannon arvioimisesta
7. vastata omalta osaltaan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta
8. ratkaista palvelutuotantolautakunnan tehtävien osalta palvelutuotannon päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset siltä osin kun ne eivät kuulu yhtymähallituksen ratkaistavaksi.
9. päättää sosiaalihuoltolain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa laissa säädetään sosiaalilautakunnan taikka muun vastaavan toimielimen tehtäväksi.
10. päättää kansanterveystyön toimeenpanoon kuuluvista tehtävistä kansanterveyslain mukaan sekä niistä tehtävistä, jotka muussa laissa säädetään terveyslautakunnan tai terveydenhoitolautakunnan taikka muun vastaavan toimielimen tehtäväksi.

Lautakunta voi delegoida laissa säädettyä päätösvaltaa ja oikeuttaa puhevallan käyttämiseen toimielimen alaiselle viranhaltijalle henkilön tahdosta riippumatonta huoltoa koskevia päätösvaltaa lukuun ottamatta.

Palvelutuotantolautakunnan jäsenet

Jouko Roivainen, puheenjohtaja
(varajäsen Tapani Karhu)

Petri Mäenkoski, 1. varapuheenjohtaja
(varajäsen Harri Sanaksenaho)

Kai Savolainen , 2. varapuheenjohtaja
(varajäsen Arja Vimpari)

Tellervo Jyrkkä
(varajäsen Tuula-Riitta Hyry)

Pekka Koskela
(varajäsen Hannes Hekkala)

Matti Haatainen
(varajäsen Pia Koivuvaara)

Erja Komulainen
(varajäsen Sointu Veivo)

Reijo Talala
(varajäsen Jouni Koivukangas)

Paavo Tihinen
(varajäsen Erkki Honkanen)

Marja-Leena Tykkyläinen
(varajäsen Sirpa Nurmela)

Maiju Tihinen (16.12.2015 lähtien)
(varajäsen Ari Hiltula)

Tarja Leskinen
(varajäsen Tapani Kuusela)

Raili Kokko
(varajäsen Leo Saarenpää)

Vuokko Karjalainen
(varajäsen Terttu Kuusela)


Yhtymähallituksen edustaja

Hilkka Parkkisenniemi, puheenjohtaja
hilkka.parkkisenniemi@pudasjarvi.fi

Kuntien johto

Ari Alatossava, kunnanjohtaja, Ii
040 567 6700, ari.alatossava@ii.fi

Kyösti Juujärvi, kunnanjohtaja, Utajärvi
0500 586 152, kyosti.juujarvi(@)utajarvi.fi

Vivi Marttila, kunnajohtaja, Simo
(016) 269 201, 050 575 5450, vivi.marttila@simo.fi

Tytti Määttä, kunnanjohtaja, Vaala
0400 855 920, tytti.maatta(@)vaala.fi

Tomi Timonen. kaupunginjohtaja, Pudasjärvi
050 454 8230, tomi.timonen@pudasjarvi.fi


Järjestämiskeskus

Pimperi-Koivisto Leena, kuntayhtymän johtaja
(08) 5875 6123, leena.pimperi-koivisto(@)oulunkaari.com

Tuula Saukkonen, ylilääkäri
(08) 5875 6125, tuula.saukkonen(@)oulunkaari.com


Esittelijät

Salmela Mirva, perhepalvelujohtaja
(08) 5875 6554, mirva.salmela(@)oulunkaari.com

Jyri Moilanen, terveyspalvelujohtaja
040 960 1891, jyri.moilanen(@)oulunkaari.com

Vähäkuopus Matti, vanhuspalvelujohtaja
(08) 5875 6127, matti.vahakuopus(@)oulunkaari.com

Yhteystiedot