Pinterest-kuvat kertovat toiminnasta     Oulunkaari Twitterissä     Oulunkaaren Innovaattoreiden blogi     Oulunkaaren Omahoito     Oulunkaari     Sosiaali- ja terveyspalvelut     Elinkeinot    
 
   
Oulunkaaren Seutukunta
Oulunkaaren kuntayhtymä - Hyvinvointia ihmistä lähellä.

Ajankohtaista

Oulunkaaren työntekijät voivat hyvin

Julkaistu: 12.04.2012

Hyvillä työkavereilla ja yhteisön hyvällä hengellä on suurin vaikutus Oulunkaaren työntekijöiden työhyvinvointiin. Myös oma aktiivisuus kuten liikunnan harrastaminen sekä työn mielekäs sisältö koetaan tärkeiksi. Tiedot käyvät ilmi Oulunkaaren henkilöstöraportista, jonka tulokset ovat viime vuoden lopulta.

 76 prosenttia kyselyyn vastanneista katsoi, että oma työhyvinvointi on joko pysynyt ennallaan tai parantunut. Kyselyn mukaan työhyvinvointia heikentävät eniten liiallinen kuormitus ja kiireen tuntu. Keskimäärin työntekijät arvioivat oman työhyvinvointinsa kouluarvosanalla 8,1.

Oulunkaaren kuntayhtymällä on noin 700 vakituista, 250 määräaikaista ja 30 työllistettyä työntekijää. Henkilöstömenot olivat viime vuonna noin 36,5 miljoonaa.

Työntekijöiden suurin ryhmä ovat lähi- ja perushoitajat, joita on yli 200. Sosiaali- ja terveyspalveluihin keskittyvän kuntayhtymän työntekijöistä miehiä on vain 7,5 prosenttia.

Vakituisista työntekijöistä 71 prosenttia on vähintään 45-vuotiaita. Työvoiman ikääntyessä täytyy varmistaa, että yksiköissä työskentelee eri-ikäisiä ihmisiä. Työssä jaksamista voidaan tukea muun muassa erilaisilla työhyvinvointihankkeilla, työtehtävien muuttamisella ja tehtävien osa-aikaistamisella.

Oulunkaaren työterveyshuollon työntekijäkohtaiset menot laskivat edellisestä vuodesta. Työntekijöitä, joilla ei ollut sairauspoissaoloja lainkaan, oli lähes 40 prosenttia. Koko maan kunta-alan vastaava luku on 31 prosenttia.

-       Työhyvinvoinnin tukemisella on myös taloudellisesti merkittäviä vaikutuksia. Jos sairauspoissaoloja ja niihin liittyviä kustannuksia saataisiin vähennettyä nykyisestä esimerkiksi kaksi prosenttia, säästöä kertyisi yhden sairaanhoitajan palkkaamisen verran, kertoo kehitysjohtaja Anu Vuorinen.

Lisätietoa
kehitysjohtaja Anu Vuorinen, (08) 5875 6122, anu.vuorinen@oulunkaari.com

  
Jaa Facebookissa