""

Rintamaveteraanikuntoutuksen tavoitteena on, että rintamaveteraanit saavat kuntoutusta säännöllisesti vuosittain joko avo- tai laitoskuntoutuksena. Veteraanikuntoutukseen voivat hakeutua vuosien 1939–1945 sotiin osallistuneet rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen tai rintamatunnuksen omaavat veteraanit, jotka ovat haavoittumattomia tai joilla sotavammasta johtuva invaliditeetti on alle 10 %. Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen samanaikaisesti rintamaveteraanin kanssa samassa kuntoutus- ja hoitolaitoksessa.

Veteraanikuntoutus on maksutonta.

Avokuntoutusta voi saada 20-30 käyntikertaa kalenterivuodessa, laitoskuntoutusta 10-14 vuorokautta.

Rintamaveteraanien kuntoutukseen haku on ympärivuotinen. Hakemuksia saa terveysasemien kuntoutusosastoilta, jonne myös täytetyt hakemukset toimitetaan.

Lisätietoja Valtiokonttorin www-sivuilta.

Yhteystiedot