Neuvolatyö on keskeinen osa perusterveydenhuollon ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää toimintaa.

Neuvola tarjoaa yksilöille ja perheille monipuoliset ja moniammatilliset, yksilön ja perheen tarpeista lähtevät, hyvinvointia tukevat ja ylläpitävät palvelut. Työhön sisältyy vanhemmuuden, parisuhteen ja muiden perheen voimavarojen vahvistaminen sekä asiakaslähtöinen terveysneuvonta monipuolisin ja yksilöllisin menetelmin.

Palveluissa painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä.

Neuvolatyö tarjoaa

  • tietoa ja ohjausta ehkäisyyn liittyvissä asioissa
  • raskauteen, synnytykseen ja lapsivuodeaikaan liittyvissä kysymyksissä
  • lasten kasvua ja kehitystä koskevissa asioissa
  • terveydenhoitoon liittyvissä kysymyksissä
  • rokotukset
  • tarvittaessa ohjauksen erityispalveluihin
  • perhevalmennus-/pienryhmätoimintaa
  • kotikäynnit.