Mammografiaseulonta

Seulonta toteutetaan vuosittain yli 50-vuotiaille naisille terveysasemalla. Ikäryhmään kuuluvat henkilöt saavat kirjallisen kutsun ilmaiseen tutkimukseen.
Lisätietoja mammografiaseulonnoista saa osoitteesta www.terveystalo.com ja neuvolapalveluiden esimies Anne Leppälä-Hastilta.


Naisten terveystapaamiset

Naisten terveystapaaminen sisältää papa-näytteen ottamisen sekä ohjausta ja neuvontaa naisen terveyteen liittyvissä asioissa. Neuvolan terveydenhoitajat suorittavat papa-seulontoja tietyille ikäryhmille. Myös näihin tutkimuksiin osallistuvat saavat kutsun.

Lisätietoja naisten terveystapaamisista saa puhelintunnilla kello 8-9 neuvolan numeroista.

Yhteystiedot