Terveysasemilla toimii virka-aikana terveyskeskuslääkärien ja sairaanhoitajien vastaanotto.

Sairaanhoitoon kuuluvat sairaanhoitajan ja/tai lääkärin tekemä tutkimus ja hänen määräämänsä hoito. Potilaitten hoidosta vastaavat sairaanhoitajan ja lääkärin muodostamat työparit. Tutkimus ja hoito annetaan lähtökohtaisesti omalla terveysasemalla.

Päivystyspotilaiden lisäksi sairaanhoitajilla ja terveydenhoitajilla on omia vastaanottoja muun muassa seuraavia pitkäaikaissairauksia sairastaville potilaille: astma, diabetes, päihdeongelmat, reumasairaudet, sydänsairaudet ja verenpainetauti. Terveydenhoitajat tekevät myös ennaltaehkäiseviä terveystarkastuksia työttömille ja vajaakuntoisille.

Virka-ajan ulkopuolella lääkäripäivystyksestä vastaa Oulun seudun yhteispäivystys, 08 315 2655 (Ii, Pudasjärvi, Utajärvi ja Vaala) sekä L-PKS:n päivystys/akuuttiklinikka, 040 149 1340 (Simo).

Yhteystiedot

Ii
Pudasjärvi
Vaala