Jyri Moilanen

terveyspalvelujohtaja
040 960 1891

Osoite: Micropolis, päärakennus 2. krs., Piisilta 1, 91100 Ii
Sähköposti: jyri.moilanen@oulunkaari.com
Kunta: Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi, Vaala
Esimies: kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto

Tehtävät: Terveyspalvelujen ydinprosessin kokonaisvaltainen, tehokas ja tulosvastuullinen johtaminen siten, että toiminta toteuttaa terveyspalveluille asetettua visiota ja strategisia tavoitteita. Terveyspalvelujohtaja vastaa siitä, että terveyspalvelut tuotetaan yhdenmukaisin toimintaperiaattein kaikilla yhteistoiminta-alueen palvelualueilla. Terveyspalvelujohtaja huolehtii terveyspalvelujen sisäisen synergian hyödyntämisestä ja yhteistyöstä muiden palvelualojen, viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Terveyspalvelujohtajan tehtäviin sisältyvät kansanterveyslain mukaiset johtavan lääkärin tehtävät. Terveyspalvelujohtaja toimii terveyspalvelujen seudullisena palvelujohtajana ja yhden palvelualueen terveyspalveluista vastaavana sekä tarvittaessa kuntien johtoryhmän jäsenenä. Terveyspalvelujohtaja huolehtii terveyspalvelujen strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta yhdessä alueellisten vastuuhenkilöiden kanssa.