Aitoa osallistumista, täyttä elämää

Kehitysvammaisten osallisuuden vahvistaminen on ollut kirjattuna toiminnan tavoitteeksi Oulunkaaren kuntayhtymän ja jäsenkuntien välisiin järjestämissopimuksiin vuodesta 2016 lähtien. Osallisuuden vahvistamiseksi mielletään usein, että turvataan asiakkaan mahdollisuus osallistua järjestettyyn toimintaan. On kuitenkin tärkeää nähdä osallisuus laajempana käsitteenä siten, että mahdollistetaan asiakkaan tosiasiallinen osallistuminen kaikilla toiminnan tasoilla.

Otetaan asiakkaat mukaan suunnittelemaan, kehittämään ja järjestämään toimintaa. Kuunnellaan, aistitaan ja havainnoidaan heidän tarpeitaan, toiveitaan ja ajatuksiaan. Kannustetaan ja autetaan osallistumaan, toimimaan ja vaikuttamaan.

Ehkä näkyvin toimenpiteemme kehitysvammaisten osallisuuden vahvistamiseksi on ollut kehitysvammaisten asiakasfooruminen perustaminen. Asiakasfoorumi on toiminut kesäkuusta 2016 lähtien. Toiminta sisältää puolivuosittaisten asiakasfoorumin seudullisten kokoontumisten lisäksi paljon paikallista toimintaa kaikissa Oulunkaaren kunnissa. Asiakkaat ovat muun muassa suunnitelleet ja toteuttaneet esteettömyyskävelyjä julkisiin tiloihin, järjestäneet kuntalaisille avoimia tapahtumia kuten toimintakeskusten avoimet ovet, esitelleet Oulunkaaren toimintaa messuilla sekä järjestäneet kesäjuhlia. Tänä vuonna toimintaan on lähtenyt myös muiden erityisryhmien asiakkaita. Lisäksi Oulunkaarella ilmestyy aito asiakaslehti, sillä sen tekevät asiakkaat itse. Iin työ- ja päivätoiminta vastaa Iloinen viesti -lehden teosta, ja tekemiseen osallistuvat myös muiden kuntien yksiköt.

Osallisuuden vahvistamisen ydin on pienissä asioissa, toimintayksiköiden arjen hetkissä, harrastuksissa ja vapaa-ajan toiminnassa. Siinä, miten me vammattomat ihmiset kohtaamme ja huomioimme kehitysvammaisia. Näemmekö heidät toimintamme kohteina vai otammeko heidät aidosti mukaan haasteineen ja vahvuuksineen, iloineen ja suruineen? Otammeko heidät yhdeksi meistä, osaksi porukkaa? Arvostammeko sitä erityisyyttä, mitä heillä on jaettavana meille muillekin?

On tärkeää antaa kehitysvammaiselle mahdollisuus elää itsensä näköistä elämää. Meillä kaikilla tulisi olla mahdollisuus tehdä itseämme koskevia valintoja ja ilahtua onnistumisista, mutta myös lupa valita väärin ja mokata.

Oulunkaaren kehitysvammapalveluissa näemme osallisuuden osana itsemääräämisoikeutta. Arvona, jota pidämme toiminnan suunnittelun ja järjestämisen lähtökohtana. Annamme asiakkaiden tehdä itse kaiken sen, mihin he kykenevät. Vaikeavammaisten asiakkaiden osallisuus painottuu elämyksellisyyteen, mukana olemiseen ja läsnäoloon. Meille jokaiselle on tärkeää olla osa yhteisöä ja kokea kuuluvansa joukkoon. Vaikeastikin kehitysvammainen kykenee usein valitsemaan mieleisensä, kun annetaan vaihtoehtoja. Osa tarvitsee tiivistä tukea valintojen tekemiseen, jolloin ohjaajien kokemus ja asiakkaiden tunteminen helpottavat kommunikointia. Kuvien käyttö helpottaa usein toiveiden ja tarpeiden ilmaisua. Osallisuuden vahvistaminen on olennainen osa toimintayksiköiden arkea. Yhteisökokouksissa mietitään ja luodaan yhteisiä pelisääntöjä ja suunnitellaan toimintaa ja retkiä, syödään asiakkaiden toivomaa ruokaa, otetaan asiakkaat mukaan askareisiin ja tehdään näin arjesta heidän näköistään.

Kehitysvammaisten osallisuuden toteutuminen vaatii meiltä vammattomilta avoimuutta ja heittäytymistä, rohkeutta kohdata ja hyväksyä erilaisuutta. Kehitysvammaisten tapa tarkastella asioita ja suhtautua elämään on usein toisenlainen kuin mihin me vammattomat olemme tottuneet. Elämä, jota he elävät on tässä ja nyt. Täyttä elämää hetkessä. On rikkaus päästä osalliseksi siitä.

Tanja Heikkilä, Oulunkaari, vs. seudullinen erityisryhmien asumispalveluvastaava