Attendo Kirkkopuiston toiminta Utajärvellä on siirretty Oulunkaaren kuntayhtymälle

Valvira on keskeyttänyt Attendo Kirkkopuiston toiminnan eilen 28. helmikuuta. Toiminta on siirretty Oulunkaaren kuntayhtymälle, ja asukkaiden arki jatkuu häiriöttä.

Oulunkaaren kuntayhtymä on valvonut Kirkkopuiston toimintaa siitä lähtien, kun yksikkö aloitti toimintansa reilu kaksi kuukautta sitten joulukuun puolivälissä. Kirkkopuisto oli yksi kuntayhtymän ikäihmisille suunnattujen asumispalvelujen palvelusetelituottajista. Käytännössä palvelusetelitoiminta tarkoittaa, että kuntayhtymä myöntää palvelusetelin niille ikäihmisille, jotka tarvitsevat asumispalveluja. Tämän jälkeen asiakas voi itse valita itselleen sopivimman yksikön Oulunkaaren hyväksymien palveluseteliyritysten joukosta.

Kuntayhtymässä heräsi huoli asiakas- ja potilasturvallisuuden mahdollisesta vaarantumisesta, joten tammikuussa se pyysi Pohjois-Pohjanmaan aluehallintovirastoa ja Valviraa selvittämään epäkohtia kanssaan.

-Valvonta on todella tärkeä osa Oulunkaaren viranomaistoimintaa. Valvontamme on suunniteltua, jotta epäkohtiin päästään puuttumaan heti kun niitä havaitaan, toteaa Oulunkaaren kuntayhtymän ylilääkäri Tuula Saukkonen.

Oulunkaaren pyynnöstä AVI ja Valvira tekivät yksikköön ennalta ilmoittamattoman valvontakäynnin, jossa selvisi puutteita ja epäselvyyksiä mm. lääkehoidossa, omavalvonnassa, asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien päivittämisessä, asiakkaiden terveydenhuoltopalvelujen järjestämisessä ja henkilöstömitoituksissa.

Kuntayhtymän, Valviran ja AVI.n tekemien uusintatarkastusten yhteydessä selvisi, että kaikkia epäkohtia ei ole korjattu määräaikoihin mennessä, joten Valvira teki yksikön toiminnan keskeyttämispäätöksen. Päätös on voimassa kunnes Valvira toisin päättää.

-Täytyy kiittää AVIa ja Valviraa hyvin toimineesta yhteistyöstä. Myös yhteydenpito asiakkaiden ja omaisten kanssa on ollut tiivistä, toteaa kuntayhtymän vs vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö.

Jo keskiviikkona Oulunkaari toimitti yksikköön omaa sairaanhoitohenkilökuntaa asiakasturvallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi torstaina kuntayhtymän lääkäri tarkisti asiakkaiden terveydentilan.

Oulunkaaren kuntayhtymä on Iin, Pudasjärven, Simon, Utajärven ja Vaalan omistama sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Valtaosa asumispalveluista järjestetään kuntayhtymän omissa yksiköissä, mutta palveluseteliä tarjotaan vaihtoehtona niissä jäsenkunnissa, joissa seteli on päätetty ottaa käyttöön osana palvelujärjestelmää.

Valviran tiedote keskeyttämisestä

Lisätietoja Oulunkaaren valvontatyöstä:
ylilääkäri Tuula Saukkonen, tuula.saukkonen@oulunkaari.com, 050 597 9971

Lisätietoja toiminnan siirtymisestä Oulunkaarelle:
vs vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö, hannele.poykio@oulunkaari.com, 050 310 7370
vs kuntayhtymän johtaja, hallinto- ja henkilöstöjohtaja Juha Torvinen, juha.torvinen@oulunkaari.com, 050 388 1830