Blogi: Kotihoidossa tehtävä työ haastaa ja palkitsee tekijänsä

Mitä sana kotihoito sinussa herättää? Tuoko se mieleen autoilevat hoitajat? Suu-nenäsuojin varustetut ihmiset? Ripeät askeleet ja iloisesti ovelta kuuluvan tervehdyksen ja kuulumisten kyselyn? Voisiko sinusta olla kotihoidon tiimiin työntekijäksi?

Oulunkaaren jokaisessa kunnassa toimii kotihoito. Kotihoidon työkenttä tarvitsee tekijöitä, joiden ammattitaito on riittävää. Kenenkään ei kuitenkaan tarvitse pystyä yksin kaikkeen, sillä yhdessä tekemisessä ja tiimityössä on voimaa! Suurin asiakasryhmä kotihoidossa ovat ikäihmiset.

Kun kysyin Oulunkaaren kotihoidon ammattilaisilta työn mielekkyydestä, sain vastaukseksi useita eri näkökulmia työn palkitsevuudesta. Niitä ovat asiakkaiden ja omaisten motivoituminen omaan hoitoon, etälaitteiden antamat mahdollisuudet ja etälaitteiden opettelu yhdessä asiakkaiden kanssa, työn tuomat haasteet ja niissä onnistuminen, hyvä työyhteisö, omaisyhteistyö, hoitoonsa tyytyväinen asiakas sekä asiakkaan kanssa jaetut hetket ja asiakkaan osoittama luottamus. Oman osaamisen hyödyntäminen ja laaja työnkuva antavat usealle ammattilaiselle tunteen, että työllä on merkitystä. Kotihoidon ammattilaiset kokevat, että oma ja työkaverin osaaminen antaa pohjan työlle ja yhdessä asiakkaiden kanssa tehty arki tuo siihen sisällön.

Kotihoidon työhön voi kuulua myös kotisairaala. Niin kotihoidossa kuin kotisairaalassakin korostuu moniammatillinen osaaminen, jossa jokaisen tehtävä on tärkeä. Moniammatilliseen tiimiin voi kuulua useita eri ammattilaisia kuten kodinhoitaja, lähihoitaja, sairaanhoitaja, lääkäri, fysioterapeutti, palveluohjaaja, palveluesimies, talonmies ja monia muita ammattilaisia. Kotisairaalan avulla asiakas saa tarvitsemansa avun kotiin, ja tervehtyminen ja kuntoutuminen voivat tapahtua kotona, omassa tutussa ympäristössä.

Kun tervehtyminen ja kuntoutuminen ovat hyvällä mallilla, tarvitaan asiakkaalle tukiverkostoja, jotka tukevat tarvittaessa päivittäisten asioiden ja askareiden hoitamisessa. Tukiverkostoon voi kuulua omaisia, läheisiä, naapureita, yksityisiä palveluntuottajia, erilaisia järjestöjä ja vapaaehtoisia toimijoita sekä kotihoidon työntekijöitä, alansa ammattilaisia. Näiden kartoittamiseen tarvitaan myös yhdessä tekemistä sekä yhteistä tahtotilaa onnistua toteuttamaan asiakkaan hoito kotona.

Kotihoidon työntekijöillä on yhteinen piirre, joka ilmenee myös kyselyn tuloksista. Heillä on vahva paineensietokyky ja kyky itsenäisten päätösten tekemiseen. Työniloa tuottavat hyvä työyhteisö ja työilmapiiri, kollegoiden ja esimiehen tuki, kysymisen ja yhteisen ihmettelemisen mahdollisuus, yhteiset päämäärät työssä, monialainen yhteistyö sekä kouluttautumisen mahdollisuus. Sosiaali- ja terveysala ja erityisesti ikäihmisten parissa tehtävä työ mahdollistavat työn ja itsensä kehittämisen sekä laajan työkentän. Asiakkaiden ja omaisten antama kiitos tuottaa iloa ja auttaa työssä jaksamisessa. Iloa tuovat myös yhdessä jaetut hetket asiakkaiden kanssa.

Asiakkaiden arvokkaat viimeiset vuodet ja joskus jopa viimeiset hetket kotiympäristössä nostavat mieleen nöyrän kiitoksen. Jokaisella on oikeus elää arvokkaat viimeisetkin hetket kotona silloin, kun asiakas, läheiset, tukiverkosto ja ammattilaiset arvioivat sen yhdessä turvalliseksi. Yhdessä tehden se on mahdollista toteuttaa. Pidetään toisistamme huolta!

Hillevi Turpeinen, vs. palveluesimies, Oulunkaari

Hillevi Turpeisen kasvokuva.
Hillevi Turpeinen.