Blogi: Sote-uudistukseen valmistaudutaan myös Oulunkaarella

Yli 15 vuoden valmistautumisen ja erilaisten vaiheiden jälkeen sote-uudistuksesta on tullut totta. Uudistuksen tavoitteena on taata sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertainen saatavuus ympäri Suomen.

Lisäksi tavoitteena on kaventaa kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin eroja. Muutos on tarpeellinen ja odotettu, mutta luonnollisesti se myös nostaa esille kysymyksiä: mitä tapahtuu Oulunkaaren kuntalaisten palveluille? Entä henkilöstölle?

Uutta hyvinvointialuetta valmistelemaan on Pohjois-Pohjanmaalla koottu väliaikainen valmistelutoimielin, jonka tehtävänä on valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistäminen. Lapin ja Simon osalta toimielintä ollaan muodostamassa. Hyvinvointialueen käynnistymiseen liittyen pohditaan muun muassa lähipalveluiden toteuttamisen tapoja: mitkä palvelut ovat hyvinvointialueen yhteisiä palveluja ja mitkä paikallisia palveluja. Samalla arvioidaan mahdollisuuksia sähköisten palveluiden hyödyntämiseen kuntalaisten arjessa. Valmiita vastauksia esimerkiksi palveluverkon suhteen ei vielä ole, mutta valmistelussa huomioidaan palvelut ennen kaikkea palvelutarpeiden ja palveluiden kehittämisen näkökulmasta: kuinka paljon ja millaisia palveluita kunnassa tarvitaan esimerkiksi vanhuksille ja lapsiperheille? Voitaisiinko alueelle tuoda jalkautuvia erikoissairaanhoidon palveluita kuten erikoissairaanhoidon lääkärituki terveysaseman ammattilaisille?

Tuleva uudistus on laajin Suomessa koskaan tehty liikkeenluovutus, jossa Pohjois-Pohjanmaalla noin 17 000 – 18 000 työntekijää siirtyy uuden työnantajan palvelukseen. Siirto koskee myös tukipalvelujen, kuten ICT-, talous- ja henkilöstöpalvelujen, työntekijöitä mikäli tehtävistä vähintään puolet kohdistuu sote-palveluihin. Näin myös Oulunkaaren henkilöstöstä tulee hyvinvointialueen henkilöstöä vuoden 2023 alusta. Henkilöstö siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen niin sanottuina vanhoina työntekijöinä. Siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet säilyvät. Uuden organisaation valmistelutyö alkaa syksyllä ja jatkuu vuoden 2022.

Valmistelutoimielimen toiminta jatkuu alkuvuoteen 2022 aluevaltuuston valintaan ja aluehallituksen asettamiseen saakka. Aluevaltuusto on vaaleilla valittava toimielin. Haluammekin muistuttaa, että äänestämällä ja ehdokkaaksi ryhtymällä voi vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittymiseen koko Pohjois-Pohjanmaalla.

Uudistukseen on varauduttu hyvin ja valmistelua on tehty Pohjois-Pohjanmaalla jo pitkään. Meillä Oulunkaarella suhtaudutaankin uudistukseen positiivisin mielin – on uudistuksen toimeenpanon aika.

Leena Pimperi-Koivisto, kuntayhtymän johtaja, väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsen
Anu Vuorinen, kehitys- ja resurssijohtaja, väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsen

Leena Pimperi-Koiviston kasvokuva.
Leena Pimperi-Koivisto.

 

Anu Vuorisen kasvokuva.
Anu Vuorinen.