Blogi: Vanhuspalvelujen vetovoima

Mikä saa ihmisen ryhtymään vanhuspuolelle hoitajaksi? Ehkäpä jollekin työpolku vanhusalalle on ollut sattumankauppaa, ehkäpä joku toinen on aina tiennyt haluavansa työskennellä ikäihmisten kanssa. Ikäihmisten parissa työskentely antaa paljon, mutta on myös välillä haasteellista.

Mitäkö työ vaatii hoitajalta? Lämmintä sydäntä, kykyä asettua toisen ihmisen asemaan. Taitoa tunnistaa jokaisen ikäihmisen tarpeet, mutta myös huomioida kuntoutuksellinen näkökulma päivittäisissä toiminnoissa. Hoitajan täytyy myös muistaa oma hyvinvointi, itsestä ja omasta jaksamisesta huolehtiminen. Oma hyvinvointi on myös panostusta kaikkien työhyvinvointiin.

Nykypäivänä hoitajat tarvitsevat myös monenlaisia kädentaitoja, esimerkiksi kotihoidossa työnkuva saattaa vaihdella päivän aikana auton renkaan paikkaamisesta aina vaativaan lääkehoitoon saakka. Koskaan ei ole kahta samanlaista päivää. Myös muut vanhustenalalla työskentelevät hoitajat ovat melkoisia moniosaajia. Vaikka lähtökoulutus olisi sama, niin työnkuva vanhuspuolella voi olla hyvin eri. Tarvitsemme jokaista hoitajaa, jokainen voi olla omalla tavallaan hyvä hoitaja. Luovat ratkaisut ovat arkipäivää monessa paikassa.

Useissa vanhuspuolen työpaikoissa on huumori vahvasti läsnä, ja myös huumorista voi saada voimia arkeen. Myös monilla ikäihmisillä on kertynyt monenlaisia sanontoja varastoon, ja useat ikäihmiset huomaavatkin yllättäviäkin asioita! Hyvä työyhteisö on voimavara, ja avunanto työkavereille pitäisi olla itsestäänselvyys. Ystävälliset sanat niin työkavereille kuin asiakkaillekin tuovat hyvää mieltä ympärilleen.

Hoitajista ja sijaisista on tällä hetkellä valtakunnallisesti pulaa. Mistä saisimme lisää tulevia työkavereita? Muistammeko puhua työstämme arvostaen sitä itse? Millaisen vanhuuden itse haluaisimme? Miten haluaisimme juuri meidän mummollemme tai papallemme puhuttavan ja häntä kohdeltavan? Kaiken arkisen kiireen keskellä on hyvä pohtia, miksi teemme juuri tätä työtä ja ketä varten olemme töissä.

Koulutuksia on nykyään paljon tarjolla, ja ne antavat uutta näkökulmaa asioihin ja auttavat useita työssäjaksamisessa. Jotkut asiat muuttuvat, tulee tutkittua tietoa, ja tehokkaampia käytäntöjä, mutta pohjimmiltaan hoitotyössä on siltikin kyse kohtaamisesta.

Kannustaminen ja työhyvinvoinnin ylläpito ovat myös esimiesten tehtäviä. On tärkeää tullu kuulluksi niin työntekijänä kuin myös asiakkaana. Ikäihmisten omaiset voivat joskus kokea, etteivät ehkä tule aina kuulluksi. Me hoitajat kyllä yritämme kuunnella. Muistelen itse vuosien takaa lämmöllä erästä omaista, joka tuli meidän vanhusyksikköömme aina kirjan kanssa iltaisin ja luki koko yksikön väelle tarinoita.

Kun hoitoalan opiskelija tulee harjoitteluun vanhuspuolelle, muistammehan rohkaista opiskelijaa kohtaamaan ikäihmisen aidosti arvostaen. Ne kädentaidot tulevat kyllä siinä työn mukana. Meillä on vanhuspuolella eri kulttuureista tulevia hoitajia, ja he tuovat myös uudenlaista näkökulmaa ja osaamista hoitotyöhön.

Vanhuksilta saa paljon elämänviisautta myös itselleen, vanhusten kanssa työskentely ei ole luopumista vaan elämistä tässä ja nyt.

Arja Panuman kasvokuva.
Arja Panuma.

Arja Panuma, lähihoitaja, ikäihmisten päivätoiminta, Oulunkaari