Digi on pop – omaa hyvinvointia voi edistää sähköisillä palveluilla

Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot ovat saaneet yhteiskunnassa aikaan melkoisen digiloikan, ja monilla eri aloilla on totuteltu toisenlaiseen, sähköiseen arkeen. Myös Oulunkaarella sähköisten työkalujen käyttö on luonnollisesti lisääntynyt, mutta digiloikka on lopulta ollut yllättävän lyhyt.

”Uudenlaiset sähköiset palvelut ja teknologian hyödyntäminen ovat yksi Oulunkaaren strategisista keinoista edistää kuntalaisten lähipalveluita ja sujuvaa arkea. Digiloikka ei siis meille ole ollut aivan valtava muutos aiempaan, vaan olemassa olevien digityökalujen avulla kuntalaisten sähköiset palvelut on saatu toimimaan nopeasti ja hyvin”, iloitsee Oulunkaaren kehitys- ja resurssijohtaja Anu Vuorinen.

Lääkärin ja sosiaalityöntekijän voi tavata etänä

Yksi poikkeusolojen myötä lisääntynyt sähköinen asiointikeino ovat etävastaanotot ja -tapaamiset. Iissä esimerkiksi päihderyhmä kokoontuu virtuaalisesti, ja myös lääkäriin, hoitajaan ja perhe- ja sosiaalityöntekijään voi olla yhteydessä videopuhelun avulla. Myös Oulunkaaren fysioterapeuttien palveluita on saatavilla videovälitteisesti. Omasta tai perheen fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista ja jaksamisesta voi siis helposti pitää huolta myös sähköisten palvelujen avulla.

”Näin korona-aikana meillä on oltu huolissaan erityisesti terveydenhuollon vastaanottoaikojen perumisesta, sillä hoidon siirtäminen saattaa johtaa oireiden ja sairauksien pahenemiseen. Hoitoa ei siis kannata siirtää. Vastaanotoille on turvallista tulla, ja jos ei halua tai pysty tulemaan paikan päälle, voi asioida myös sähköisesti vastaanottohenkilöstön kanssa”, muistuttaa Anu Vuorinen.

Myös monia muita terveys- ja -vanhuspalveluiden sekä sosiaali- ja perhepalvelujen asioita voi hoitaa sähköisesti. Oulunkaaren Omahoidossa esimerkiksi erilaiset lomakkeet voi täyttää ja lähettää sähköisesti. Lisäksi palvelussa voi tehdä terveystarkastuksen, varata ja perua aikoja Oulunkaaren palveluihin, tarkastella laboratoriotuloksia sekä tallentaa terveystietoja. Palvelussa voi myös asioida lapsen tai ikääntyneen lähimmäisen puolesta, jos puolesta-asioinnista on tehty valtuutus.

Digivälineitä senioreille ja kotona asumiseen

Oulunkaarella digitaalisia välineitä on tarjolla myös kotihoidon senioriasiakkaille. Välineiden tarkoitus on tukea kotona asumista tutussa ympäristössä mahdollisimman pitkään sekä edistää iäkkäiden toimintakykyä. Yksi tapa tukea senioreita on niin sanottu AC-laite, jonka avulla ikääntyneet voivat pitää yhteyttä esimerkiksi kotihoitoon ja omaisiin sekä osallistua erilaisiin ryhmätuokioihin.

”Poikkeusolot ovat aiheuttaneet monessa ikääntyneessä yksinäisyyttä ja osallisuuden sekä yhteisöllisyyden tunteen vähenemistä. AC-laitteella arkeen on kuitenkin voitu tuoda piristystä esimerkiksi erilaisten jumppien ja juttutuokioiden avulla. Ihana on ollut nähdä laitteen käyttäjien tyytyväisyys ja kuulla, että sen avulla on helpotettu kotona olevan tilannetta”, kertoo Oulunkaaren kehittämisasiantuntija ja digikummi Eeva Patokoski, jonka rooliin kuuluu muun muassa opastaa kuntalaisia sähköisten palveluiden käytössä. ”Näin korona-aikana laite on tarjolla maksullisena myös muille senioreille kuin Oulunkaaren asiakkaille”, digikummi jatkaa.

Myös Marevan-lääkkeen käyttäjille on tarjolla etämittauksen puhelinsovellus, joka muistuttaa, ohjeistaa ja antaa palautetta mittauksista. Muiden lääkkeiden ottamista ja käyttöä tukemaan taas voi käyttää lääkerobottia. Se ohjaa ottamaan lääkkeet oikeana ajankohtana ja ilmoittaa hoitohenkilökunnalle ottamatta jääneestä lääkkeestä. Koteihin on kehitetty myös etäseurantajärjestelmiä, joiden avulla esimerkiksi muistisairaan kotona asumista voidaan tukea.

Digituutorit auttavat kuntalaisia digipalveluiden käytössä

Sähköisten palveluiden käyttäminen vaatii varsinkin monelta ikäihmiseltä totuttelemista ja opettelua. Tätä varten Oulunkaarelle onkin perustettu digituutoriverkosto, joka koostuu Oulunkaaren vapaaehtoisista työntekijöistä. Verkoston tavoitteena on edistää sähköisten palveluiden ja laitteiden käyttöönottoa ja lisätä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta teknologian avulla. Digituutorit auttavat sekä kuntalaisia että omia kollegoitaan erilaisten digitaalisten työkalujen käytössä.

”Digituutoreita löytyy lähes kaikista Oulunkaaren yksiköistä. Heiltä kannattaa rohkeasti pyytää vinkkejä itselle sopivista sähköisistä palveluista sekä pyytää apua niiden käyttöön. Osa digituutoreistamme löytyy myös sosiaalisesta mediasta ja yhteyttä voi ottaa myös sitä kautta. Esimerkiksi Facebookista Oulunkaaren digituutori -haulla löytyy verkostomme jäseniä helposti”, kertoo verkostoa luotsaava Eeva Patokoski.

”Digituutoreille on kyllä selkeästi tarvetta, ja toivottavasti mahdollisimman moni kuntalainen innostuu sähköisten palveluiden käytöstä. Itse koen tärkeäksi muistuttaa erityisesti sähköisestä tunnistautumisesta, jonka voi tehdä suomi.fi-palvelussa. Sähköiset palvelut ovat nykyään myös tietoturvallisempi tapa asioida kuin paperisten lomakkeiden ja asiakirjojen lähettäminen”, sanoo digituutorina ja muun muassa Oulunkaaren tietosuojavastaavana toimiva Mirja Klasila.

Tiedot Oulunkaaren digituesta ja digitaalisista palveluista on koottu yhteen digitukisivulle: www.oulunkaari.com/digituki
Meihin saa digiasioissa yhtyden myös sähköpostitse: digituki@oulunkaari.com

 


Digituutoriverkostoon kuuluu noin 30 vapaaehtoista Oulunkaaren työntekijää eri yksiköistä.