KANTAMA – Kansainvälisissä tapahtumissa markkinointi

Oulunkaaren Kantama-hanke opastaa yrityksiä kotimaisiin ja ulkomaisiin markkinatapahtumiin osallistumisessa. KANTAMA-tiedonhankintaprojektin tarkoitus on kerätä tietoa erilaisissa tapahtumissa tapahtuvasta markkinoinnista ja selvittää, mihin markkinoihin yritysten kannattaisi jatkossa osallistua ja miten toiminta tulisi organisoida.

Hankkeen aikana yrittäjille järjestetään opintomatkoja. Matkoilla yrittäjät tutustuvat markkinatapahtumien lisäksi paikallisiin yrittäjäorganisaatioihin ja tapahtumajärjestäjiin sekä voivat esitellä tuotteitaan ja kerätä palautetta niistä. Samalla yrittäjät pääsevät avaamaan yhteistyötä potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoite on, että kohdemaan yritykset voisivat edustaa suomalaisia tuotteita paikallisilla markkinoilla ja vastaavasti suomalaiset yritykset myisivät ulkomaisten pienyritysten tuotteita Suomessa.

Tietoa välitetään ensisijaisesti visuaalisessa muodossa videoiden ja verkkotiedottamisen avulla. Toimenpiteiden vaikuttavuutta lisää se, että videomateriaalia tuotetaan koko hankeajan ja julkaistaan hankkeen mediasivuilla, jotka ovat kaikille avoimet. Yhteisissä tilaisuuksissa yrittäjät ja muuta asiantuntijat jakavat kokemuksiaan eteenpäin ja osallistavat siten uusia yrittäjiä.

Hanke on tarkoitettu erityisesti Oulunkaaren ja lähialueiden pienille elintarvike-, käsityö- ja luonnontuotealan yrityksille. Toimintaan voivat osallistua myös muut maaseutuyrittäjät, yritysten toimintaa tukevat yksityiset ja julkiset organisaatiot sekä yritystoimintaa suunnittelevat.

Hankkeen loppuraportti

Yhteystiedot