""

 

TyöTakomo-hankkeen ensisijaisena tavoitteena on työllistää kohdekuntien työttömiä työnhakijoita. Lisäksi vahvistetaan työnhakijoiden työelämävalmiuksia ja edistetään uusien työpaikkojen syntymistä.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvien työnhakijoiden työllistymismahdollisuuksia heikentävät yhtäällä työelämävalmiuksien heikentynyt tai olematon taso, toisaalta yritysten kynnys työllistää henkilöitä, jotka tarvitsevat erityistä tukea näiden valmiuksien kehittämiseen. TyöTakomo-hankkeessa parannetaan työnhakijoiden työelämävalmiuksia ja luodaan ohjaava linkki elinkeinoelämän ja työnhakijan välille.

Tällä hetkellä yrityksille suoraan tarjottava tuki edellyttää pitempiaikaista työsuhdetta, jolloin tuetunkin työllistämisen kynnys on niille usein liian korkea. Hankkeessa toteutettavalla VuokraWerstas -toimintamallilla madalletaan tätä kynnystä tarjoamalla mahdollisuus lyhytkestoisiin työsuhteisiin, joissa yritykset ja muut työnantajat saavat mahdollisuuden tutustua työntekijöihin riskittömämmin. Samalla työntekijät pääsevät näyttämään osaamistaan ja ”myymään” työtaitonsa potentiaalisille työnantajille.

VuokraWerstas-toimintaan työllistyville tehdään varsinainen työsopimus työntekijän kohdekuntaan työnhakua tukeviin tehtäviin. Kunnille on myönnetty rinnakkaishankkeessa EU-palkkatukea, joka voidaan siirtää edelleen muille työnantajille. EU-palkkatuki on myönnetty ajalle 1.10.2016-31.5.2019. Rinnakkaishankkeessa ovat mukana Oulunkaaren kuntayhtymän kunnat Simoa lukuun ottamatta. Hankehenkilöstö valmentaa työnhakijoita työnhaussa ja markkinoi heitä aktiivisesti alueen yrittäjille, yrityksille ja julkisen sektorin toimijoille.

TyöTakomo-ESR-hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Oulunkaaren kuntayhtymän kunnat. Hanke alkoi 1.10.2016 ja päättyy 31.3.2020.

Yhteystiedot