Etävastaanotot tukevat mielenterveys- ja päihdeasiakkaita myös korona-aikana

Korona-ajan rajoitukset ovat vaikuttaneet ihmisiin eri tavoin. Erityisesti mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaat ovat niiden takia voineet kokea yksinäisyyttä ja turvattomuutta. Monen ongelmat ovat saattaneet pahentua entisestään.

Meillä Oulunkaarella on kehitetty korona-aikana korvaavia toimintoja säännöllisessä hoitosuhteessa oleville mielenterveys- ja päihdeasiakkaille. Erilaiset sähköiset palvelut, kuten Omahoito, etävastaanotto, etäterapia ja sähköiset ryhmätoiminnot ovatkin nousseet suurempaan rooliin kuin koskaan aikaisemmin. Esimerkiksi keväällä käyttöön otetun etävastaanoton ansiosta asiakkaiden kanssa on sovittu vastaanottoaikoja ja hoitosuhde on pysynyt yhtä säännöllisenä kuin kasvokkain tavatessa. Ennalta sovitut yhteydenotot ylläpitävät arjen säännöllistä elämänrytmiä. Etävastaanotot ovat toimivia, ja asiakkaat voidaan kohdata yksilöllisesti ja yhdenvertaisesti, ihan kuten lähitapaamisissakin.

Terveydenhuollossa yksityisyydensuoja on erittäin tärkeää, ja esimerkiksi vaitiolovelvollisuus toteutuu etätapaamisissa. Vastaanotto myös tapahtuu suojatussa yhteydessä ja palvelun käyttö on tietoturvallista. Myös moni muu lähitapaamisissa toteutuva asia toteutuu etävastaanotoilla: asiakas sitoutuu hoitoon samalla tavalla ja vastaanotolla hoitajalla on mahdollisuus konsultoida esimerkiksi lääkäriä, mielenterveystyön erityispalveluita ja terveyskeskuksen vastaanottoa. Asiakkaalla on etävastaanotolla mahdollisuus valita, haluaako hän keskustella näköyhteydellä vai pelkästään ääniyhteyttä hyödyntäen.

Asiakkaat ovat kokeneet etäyhteydellä tapahtuvat vastaanotot pääasiassa hyvänä, ja palvelua halutaan käyttää jatkossakin. Yhteydenpito hoitajaan sujuu kotoa käsin helposti ja vaivattomasti, ja etävastaanottoon tarkoitettu ohjelma on helppo ja selkeä käyttää. Erityistä huomiota on kuitenkin kiinnitettävä tapaamisaikoihin: kotona tulisi tapaamisaikana olla rauhallista ja häiriötöntä. Etävastaanottoja voidaan toteuttaa joko yksilö- tai ryhmätoimintana. Ryhmätoiminnassa huomioidaan kaikkien osallistujien suostumus eivätkä osallistujien tiedot välity kolmansille osapuolille.

Myös psykiatriset sairaanhoitajat ovat kokeneet etävastaanotot hyvänä ja varteenotettavana vaihtoehtona hoitotyössä. Kun asiakkaan tuntee ja molemmat ovat sitoutuneet yhteistyöhön, toiminta on sujuvaa, monipuolista ja turvallista. Etävastaanotot ovat myös vähentäneet paperityötä, ja ajanvarauskirjan sovitut ajat pystytään hyödyntämään tehokkaasti potilastyöhön.

Etävastaanotoilla voidaan edistää asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mielekästä, omannäköistä ja turvallista arkea myös korona-aikana.

 

Irja Ylisiurua, psykiatrinen sairaanhoitaja, Oulunkaari

Jaana Kehänen, päivätoiminnan ohjaaja, Oulunkaari

 

Vipuvoimaa EU:lta logokuva. Euroopan unionin lippulogo.