Hakuaikaa ikäihmisten perhehoidon valmennukseen on jatkettu 15.8.2021 asti.

Perhehoito on asiakkaan hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella yksityisessä perheessä. Tavallisesti hoito tapahtuu perhehoitajan kotona. Sovituissa tilanteissa perhehoitaja voi mennä myös asiakkaan kotiin.

Perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista tarpeen mukaan, ja se sopii kaiken ikäisille. Lyhytaikainen perhehoito voi kestää muutamista tunneista useampaan päivään. Pitkäaikaisessa perhehoidossa asiakas asuu perhehoitajan kodissa.

Perhehoito suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan ja perhehoitajaan sekä hänen kotiin tutustutaan ennen palvelun alkamista. Perhehoitaja ja Oulunkaari tekevät toimeksiantosopimuksen, jossa sovitaan hoitopalkkiosta, kulukorvauksista ja tarvittavan tuen järjestämisestä.

Perhehoidettavalla on muihin perheenjäseniin nähden tasavertainen asema. Perhehoito perustuu perhehoitajalakiin ja -asetukseen, ja Oulunkaari huolehtii perhehoidon valvonnasta, ohjauksesta, koulutuksesta ja tuen järjestämisestä.

Oulunkaaren kuntayhtymä järjestää perhehoitajan työstä kiinnostuneille ennakkovalmennusta. Valmennus sisältää muun muassa 5–6 kokoontumiskertaa, kotitehtäviä ja toimintaan tutustumista perhehoitajana toimivan perheen kotona. Valmennuksessa pohditaan omaa roolia perhehoitajana, ja se tarjoaa mahdollisuuden tutustua muihin perhehoitajiin ja saada vertaistukea.

Perhehoitajan tulee olla valmiuksiltaan, kokemukseltaan ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan perhehoitajaksi sopiva, ja lisäksi perhehoidon tulee olla koko perheen yhteinen tahto.

Kaikkien perhehoitajien osalta pyydetään myös sosiaalitoimelta kotikuntalausunto, joka sisältää tiedon, että ei ole tiedossa asioita, mitkä estäisivät perhehoitajana toimimisen. Perhehoitajan oma terveydentila on myös tärkeä tekijä, ja perhehoitajaksi haluavan tulee toimittaa myös lääkärinlausunto terveydentilastaan.

Perhehoito tarjoaa kodin ja saman hoitajan, kiinteän lähiyhteisön, perheen arkeen liittyviä kuntoutumista edistäviä ihmissuhteita, hoitoa ja turvallisuutta. Perhehoitajaksi hakeutuva voi olla yksin asuva tai perheellinen. Tärkeintä on, että oma elämä on kunnossa ja haluat viettää aikaasi perhehoitoon tulevan asiakkaan kanssa. Perhehoito on tavallista perheen arkea ja yhdessä oloa. Sinua tarvitaan!

Perhehoitajaksi haluava voi olla yhteydessä oman alueen yhteyshenkilöön, jolta saa lisätietoja perhehoitajana toimimisesta.
Ii: Hillevi Turpeinen 040 4855 324
Simo: Seija Kumpuniemi 040 1959 720
Pudasjärvi: Lilja Kettunen 040 7394 834
Utajärvi-Vaala: Ritva Leinonen 050 9177 346
tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi(at)oulunkaari.com