Ikäihmisillekään digitaaliset palvelut eivät ole humpuukia

Koronapandemia on muuttanut ja rajoittanut ikäihmisten arkea mutta myös vienyt eteenpäin senioreille tarjottavia digitaalisia palveluita. Oulunkaaren kuntayhtymän alueella poikkeusolot kokosi yhteen eri toimijoita, joiden yhteistyöllä kehitettiin ikäihmisten kuntoutuspalveluita. Yhteistyön avulla senioreille onnistuttiin tuomaan piristystä ja vaihtelua korona-arkeen.

Koronapandemian aiheuttamat poikkeusolot toivat erityisesti monelle ikäihmiselle eteen tilanteen, jossa sosiaaliset kontaktit ja aktiivisuus vähenivät merkittävästi. Tätä ongelmaa ratkomaan syntyi yhteistyö Oulunkaaren kuntayhtymän Seniorikamarin, Lapin AMK:n, Oamk:n, Arki Lähemmäs- hankkeen sekä Arctic Connect Oy:n välillä. Yhteistyössä kokeillaan ja kehitetään maaseudulle soveltuvia digitaalisia ratkaisuja, joissa kuntoutuksen asiakkaat ja työntekijät ovat yhteydessä toisiinsa etäyhteydellä erilaisten sovellusten avulla.

”Yksi strategisista tavoitteistamme on edistää kuntalaisten lähipalveluita ja sujuvaa arkea muun muassa teknologiaa hyödyntämällä. Seniorikamari on meillä vuodesta 2016 käytössä ollut palvelu, jolla tuetaan ikääntyneiden mielekästä arkea. Seniorikamari on virtuaalinen olohuone, jossa ikäihmiset voivat hyödyntää sinne tuotettua erilaista sisältöä. Palvelun tavoitteena on tukea kotona asumista ja lisätä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä niiden vähennyttyä koronan myötä. Siksi pyrimmekin laajentamaan Seniorikamarin sisältöä”, kertoo Oulunkaaren kuntayhtymän kehittämisasiantuntija ja digikummi Eeva Patokoski.

Seniorikamarin musiikkituokioissa ikääntyneet pääsivät nauttimaan hyvän musiikin lisäksi myös Suomen luonnosta.

”Aparaatti” tuo piristystä senioreiden arkeen

Seniorikamarin ohjelmaa on kehitetty ja monipuolistettu yhteistyössä moniammatillisen tiimiin kanssa, ja sitä on ollut tarjolla arkipäivisin aina aamusta alkaen. Ryhmätuokioihin on osallistunut kuluvan kevään aikana vaihteleva määrä sekä kotona että asumispalveluissa asuvia ikäihmisiä Oulunkaaren alueelta. Tuokioihin on voinut osallistua helppokäyttöisillä HoivaTouch-laitteilla, jotka mahdollistavat esimerkiksi yhteydenpidon omaisiin ja kotihoidon palveluiden tuottamisen etänä.

Yhteistyön avulla on voitu tuoda vaihtelua monen ikäihmisen arkeen ja se on mahdollistanut jopa uusien ystävyyssuhteiden solmimisen. Ryhmään osallistuminen on myös lievittänyt yksinäisyyttä.

”Arjen asialla -ryhmä katkaisee hirveän hyvin päivän, eikä ole yksinäistä, kun osallistuu ryhmään. Erityisesti perinneruokakerta on jäänyt mukavana toimintakertana mieleen”, toteaa palvelukodissa asuva Seija.

Myös monelle kotona asuvalle ikäihmiselle Seniorikamari on tuonut piristystä päivittäisiin rutiineihin:

“Piristi paljon, kun yksin asuu ja sai jutella toisten kanssa. Seniorikammarin toiminta on tuttua jo pidemmältä ajalta. Toiset ovat ihmetelleet, mikä “aparaatti” se sellainen HoivaTouch on. Seniorikamarin ohjelma on tavallista, ei humpuukia”, kertaa eräs Seniorikamarin osallistujista tuntojaan.

Seniorikamarin ryhmätuokioissa pyrittiin monipuolisuuteen. Pieni visailu piristää mieltä ja antaa aivonystyröille liikettä. Kuvassa aamukahvituokion ohjaajat Merja ja Krista Lapin AMK:sta

Yhteistyöllä monipuolisia kuntoutuksen palveluja

Yhteistyössä mukana ollut, Oamk:n koordinoima Arki lähemmäs -hanke monipuolistaa maaseudun asukkaiden kuntoutuspalveluja etäkuntoutuksen kokeiluja hyödyntäen. Hanke myös edistää kuntoutuspalvelujen saavutettavuutta ja tarjontaa Pohjois-Pohjanmaan harvaan asutuilla alueilla. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Lapin ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston asiantuntijoiden kesken, ja se kohdistuu Oulunkaaren kuntayhtymän ja Kuusamon kaupungin alueille. Yhteistyötä hankkeen ja Seniorikamarin kanssa pohdittiin yhtenä vaihtoehtona jo hankkeen käynnistymisvaiheessa vuonna 2018.

“Koronaepidemian myötä yhteistyö ja sen toteutus käynnistyivät lopulta pikaisella aikataululla”, kertoo Lapin ammattikorkeakoulun opettaja Sari Arolaakso.

Koronaepidemian takia myös moni opiskelija Oulun ja Lapin ammattikorkeakoulusta oli jäänyt vaille harjoittelupaikkaa. Seniorikamarin kehitystyö kuitenkin mahdollisti opiskelijoiden kiinnittämisen nopeasti osaksi työryhmää. Mukana on ollut toimintaterapia-, fysioterapia- ja geronomiopiskelijoita, jotka ovat Seniorikamarissa ohjanneet esimerkiksi mielikuvajumppaa, aamukahvihetkiä ja arjen hyvinvointia edistävää Arjen asialla -ryhmää.

“Seniorikamarin avulla pystyimme tukemaan ikäihmisen osallistumista sekä arjessa selviytymistä teknologian ja etäohjauksen avulla. Tuokioissa ikäihmisten toimintakykyä vahvistimme fyysisesti, sosiaalisesti sekä psyykkisesti hyödyntäen monipuolisesti eri menetelmiä. Tuokioissa koimme erityisen tärkeäksi tukea ikäihmisten omaa osallisuutta”, kertovat opiskelijat Lapin ja Oulun ammattikorkeakouluista.

Yhteistyöstä jatkoa pitkäaikaiselle yritysyhteistyölle

Seniorikamarin kehittäminen toi hienosti yhteistyöhön mukaan myös yritysmaailmaa. Seniorikamariin liittyvää yhteistyötä on ollut tukemassa Arctic Connect Oy, joka on tarjonnut opiskelijoiden käyttöön Trueconnector palvelualustan teknologiaa. Arctic Connect Oy on palvellut Oulunkaaren kuntayhtymää yli kymmenen vuotta toteuttaen erilaisia videokohtaamisia etälääkärivastaanotoista aina kotihoidon tarpeisiin. Lisäksi yritys on tehnyt oppilaitosyhteistyötä Lapin AMK:n ja Oamk:n kanssa useamman vuoden ajan.

”Seniorikamarin idea on loistava. Tällaisia sisältöjä ehdottomasti tulee tuottaa niin opiskelijoiden kuin ammattilaisten toimesta. Tämä tasapainottaa hienosti meidän kokonaispalveluamme ja tukee toimintaamme palvelun teknisenä toteuttajana. Yhteistyö on ollut mielenkiintoista ja antoisaa, toivomme yhteistyölle jatkoa pitkälle tulevaisuuteen”, kertoo Arctic Connectin toimitusjohtaja Toni Kurvinen.

“Yhteistyön jatko ammattikorkeakoulujen ja Arctic Connect Oy:n kanssa on suunnittelun alla, ja toivottavasti näin voimme turvata Seniorikamarin monipuolisten ryhmätuokioiden jatkuvuuden poikkeustilan jälkeenkin. Ryhmätuokiot jatkuvat myös kesällä ja saamme mukaan yhteistyöhön myös sosionomiopiskelijoita. Kesällä luvassa on muun muassa virtuaaliset lavatanssit”, päättää Eeva Patokoski tyytyväisenä.

Tutustu Seniorikamarin kesäohjelmaan täältä

Teksti on tehty yhteistyössä osana fysioterapia- ja toimintaterapiaopiskelijoiden projektiharjoittelua.

Kirjoittajat:

Jonna Niemelä, toimintaterapiaopiskelija, Oamk
Piia Vänttilä, fysioterapiaopiskelija, Oamk
Pirjo Lappalainen, Arki lähemmäs- hankkeen projektipäällikkö, toimintaterapian lehtori, Oamk
Sari Arolaakso, lehtori, Lapin AMK
Eeva Patokoski, kehittämisasiantuntija, Oulunkaaren kuntayhtymä