Oulunkaaren ikäihmisten palveluiden lähtökohtana on aina tukea ikääntyneen omia voimavaroja ja osallistumista. Teknologia ja sähköiset palvelut ovat osa ikäihmisten arkea.

Tavoitteena on ensisijaisesti tukea kotona asuvia ja 65 vuotta täyttäneitä elämänlaadun ja toimintakyvyn ylläpitämisessä. Kun asiakkaan omat voivavarat ikääntyessä ehtyvät, tuetaan häntä erilaisten kotiin annettavien ympärivuorokautisten palveluiden avulla, jotta hän voi elää ja asua hyvän elämän kotona mahdollisimman pitkään.

Kun voimavarat kotona asumiseen eivät enää riitä, voi vaihtoehtoina olla hakeutuminen ikäihmisten perhehoitoon, palveluasumiseen tai hoivahoitoon.

Ikääntyneiden palvelut perustuvat lainsäädäntöön, Ikäihmisten palveluiden laatusuositukseen ja Oulunkaaren vanhuspalveluiden tiekarttaan.

Vs. vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö, 050 310 7370, hannele.poykio@oulunkaari.com

Jonotusajat ikäihmisten palveluissa 2019 (pdf-tiedosto)

Jonotusajat ikäihmisten palveluissa 2018 (pdf-tiedosto)

Jonotusajat ikäihmisten palveluissa 2017 (pdf-tiedosto)

 

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelmat

Kotihoidon asiakaspalvelumaksut (pdf-tiedosto)

 

Tukea omaan kotiin

Tukipalveluilla täydennetään kotihoidon palveluita ja tuetaan kotona asuvia ikäihmisiä ja muita erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä. Tukipalvelut, Omais- ja vuorohoito, Kotihoito, Kuntouttavaa toimintaa, Muistia tukevat palvelut

 

Ohjaus ja neuvonta

Palveluohjaus on tarkoitettu kaikille Oulunkaaren alueella asuville ikääntyville, heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä kuntayhtymän yhteistyökumppaneille. Toiminta on maksutonta. Ohjaus ja neuvonta

 

Asumispalvelut

Kotihoidolla tuettu asuminen ja tehostettu asumispalvelu antavat turvallisen kodin sekä hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille, kun omassa kodissa asuminen ei ole enää mahdollista. Asumispalvelut

 

Perhehoito

Perhehoito on ikäihmisen hoivan ja huolenpidon järjestämistä perhehoitovalmennuksen käyneen perhehoitajan tai hoidettavan kodissa, kun arki omassa kodissa ei enää suju turvallisesti. Perhehoito

 

Hoivahoito

Hoivahoito tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa ikäihmiselle, joka ei sairauden tai toimintakyvyn laskun vuoksi kykene asumaan kotona tai ympärivuorokautisessa palvelukodissa. Hoivahoito