Kuva Utajärven päivätoiminnasta.

Oulunkaaren vanhuspalvelut tuottavat monipuolisia palveluja ikäihmisille. Palvelut suunnitellaan yhdessä ikäihmisen kanssa tukemaan hänen omia voimavaroja ja osallisuutta. Erilaiset teknologiset ratkaisut ovat myös osa ikäihmisten palveluja.

Monipuolisten ja henkilökohtaisesti suunniteltujen kotiin annettavien palvelujen turvin ikäihminen voi asua omassa kodissaan. Jos kotiin annetut palvelut eivät jostain syystä riitä turvaamaan ikäihmisen arkea kotona, voi vaihtoehtona olla tuetumpi asuminen. Tuettua asumista voidaan tarjota kuntakeskusten läheisyydessä olevissa vuokrahuoneistoissa, kotihoidolla tuetussa ryhmäasumisessa, perhehoidossa tai vaativan henkilökohtaisen huolenpidon yksiköissä.

Tarkemmat yhteystiedot ja palvelut löytyvät palvelukuvausten alta.

Jonotusajat ikäihmisten palveluissa 2019 (pdf-tiedosto)

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelmat

Asiakaslain_mukainen_Muistutuslomake_vanhuspalvelut

 

 

Tukea omaan kotiin

Tukipalveluilla täydennetään kotihoidon palveluita ja tuetaan kotona asuvia ikäihmisiä ja muita erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä. Tukipalvelut, Omais- ja vuorohoito, Kotihoito, Kuntouttavaa toimintaa, Muistia tukevat palvelut

 

Ohjaus ja neuvonta

Palveluohjaus on tarkoitettu kaikille Oulunkaaren alueella asuville ikääntyville, heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä kuntayhtymän yhteistyökumppaneille. Toiminta on maksutonta. Ohjaus ja neuvonta

 

Asumispalvelut

Kotihoidolla tuettu asuminen ja tehostettu asumispalvelu antavat turvallisen kodin sekä hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille, kun omassa kodissa asuminen ei ole enää mahdollista. Asumispalvelut

 

Perhehoito

Perhehoito on ikäihmisen hoivan ja huolenpidon järjestämistä perhehoitovalmennuksen käyneen perhehoitajan tai hoidettavan kodissa, kun arki omassa kodissa ei enää suju turvallisesti. Perhehoito

 

Hoivahoito

Hoivahoito tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa ikäihmiselle, joka ei sairauden tai toimintakyvyn laskun vuoksi kykene asumaan kotona tai ympärivuorokautisessa palvelukodissa. Hoivahoito