Kuva Utajärven päivätoiminnasta.

Kotihoidolla tuettu asuminen ja tehostettu asumispalvelu antavat turvallisen kodin sekä hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille, kun omassa kodissa asuminen ei ole enää mahdollista. Asumisen lisäksi palveluihin liittyvät kiinteästi hoiva-, hoito- ja ateriapalvelut hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Asumispalveluissa tavoitteena ovat esteettömät, turvalliset ja viihtyisät asumis- ja hoitoympäristöt sekä mielekäs arki. Asuinhuoneensa asukas voi kalustaa omilla huonekaluilla ja tavaroillaan.

Kotihoidolla tuettu asuminen voi olla hyvä vaihtoehto, kun kotiin annettavat palvelut eivät enää riitä ja ympärivuorokautiselle hoivalle ei ole tarvetta. Kotihoidolla tuetussa palvelukodissa asiakkaalla on oma huone ja hänen arjessa pärjäämistään tuetaan tarpeen mukaan. Asiakasmaksu on kotihoidon palvelumaksun mukainen.

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ikäihmiselle, jonka toimintakyky on selvästi alentunut, hoivan ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista ja hän tarvitsee päivittäisissä toiminnoissaan 1-2 hoitajan apua. Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Asiakasmaksu on tehostetun asumisen palvelumaksun mukainen.

Asumispalvelupaikkaa haetaan ensisijaisesti Oulunkaaren Omahoitopalvelun kautta. Asumispalveluhakemukset käsitellään kuukausittain SAP (selvitys, arvio, palveluohjaus) -työryhmässä. Päätöksen asumispalvelupaikan myöntämisestä tekee Oulunkaaren kuntayhtymän vanhuspalvelujohtaja.

Hakemuslomake (pdf-tiedosto)
Tuloselvityslomake (word-tiedosto)

Yhteystiedot