Kuva Utajärven päivätoiminnasta.

 

Hoivahoito tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa ikäihmiselle, joka ei sairauden tai toimintakyvyn laskun vuoksi kykene asumaan kotona, perhehoidossa tai tehostetussa ympärivuorokautisessa palvelukodissa. Päätökseen laitoshoidosta tarvitaan lääketieteelliset perusteet. Pitkäaikaiselle laitoshoidolle voi olla myös asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet.

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet, 7 c § (13.3.2003/221)

Maksu on 85 prosenttia hoidossa olevan tässä laissa tarkoitetusta kuukausitulosta, jollei laissa toisin säädetä.  Hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 90 euroa. (11.12.2009/1051)

Voit laskea hoivahoidon kuukausimaksun tällä kaavalla: 0,85 x omat nettokuukausitulot.

 

Yhteystiedot