Kuva Utajärven päivätoiminnasta.

Kotihoidon tukipalveluseteli on tarkoitettu pienituloisille, säännöllisen kotihoidon asiakkaille, joilla on vaikeuksia kotona tehtävien arjenaskareiden hoitamisessa. Palveluseteliä käytetään pääsääntöisesti siivouspalvelun ostamiseen, mutta setelillä on mahdollisuus ostaa myös muita sosiaalihuoltolain mukaisia tukipalveluja, kuten asiointia tai lumitöitä. Palvelusetelin arvo on 12 euroa / tunti. Palveluseteliyrittäjien lista löytyy Oulunkaari – ikäihmisten tukipalvelut – tukea omaan kotiin.

Kotisairaanhoito ja säännöllinen kotihoito ovat henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa, joka perustuu palvelutarvearvioon. Kotisairaanhoidon tai säännöllisen kotihoidon tarpeessa olevalle henkilölle palvelusetelin arvo määräytyy sekä tarpeen, että kotitaloudessa asuvien henkilöiden määrän ja talouden tulojen mukaisesti. Palvelusetelin enimmäisarvo on 27 € / tunti.

Palveluseteliä voidaan myöntää myös omaishoidon vapaapäivien järjestämiseen. Omaishoitoon myönnetyn palvelusetelin arvo 20 euroa/tunti ja sitä voidaan myöntää 8 tuntia/vrk enintään kolme kertaa kuukaudessa. Asiakas maksaa setelin ylittävän osuuden. Yhteensä setelin arvo on enintään 480 euroa/kk.

Palveluseteli on tuloihin sidottu Oulunkaaren kuntayhtymän myöntämä sitoumus maksaa tietty osa yksityisen palveluntuottajan antaman palvelun kustannuksista. Palveluseteliä haetaan kirjallisesti hakemuslomakkeella. Hakulomakkeen liitteeksi tarvitaan tuloselvitys ja kopiot tiliotteista. Palveluseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi. Hakemus toimitetaan oman kunnan Senioripisteeseen.

Palvelusetelihakemus 2019

 

Tukipalveluiden palvelusetelin nettotulorajat:

* 1 henkilön talous, bruttotulot 1402,63 e / kk (tuloina ei oteta huomioon Kelan maksamaa hoitotukea, asumistukea, eikä rintamalisää), varallisuusraja henkilön talous ja tilisäästöt 6000 e / talous

* 2 henkilön talous, bruttotulot yhteensä 2513,76 e/kk (tuloina ei oteta huomioon kelan maksamaa hoitotukea, asumistukea, eikä rintamalisää), varallisuusraja henkilön talous ja tilisäästöt 10 000 e / talous

Lisäksi palveluseteliä voidaan hakea asumisen palveluihin. Asumispalvelua haetaan kirjallisesti samaan tapaan kuin kunnan oman alueen asumispalveluihin.  Hakemus käsitellään SAP-työryhmässä. Palveluseteli myönnetään palveluntarpeen arvioinnin jälkeen, mikäli kotona asumista ei enää voida tukea. Palvelusetelillä asiakas voi hankkia hänelle myönnettyjä hoito- ja hoivapalveluja itse valitsemaltaan ja Oulunkaaren palvelutuotantolautakunnan hyväksymältä palveluntuottajalta. Tehostetun palveluasumisen palveluseteli sisältää asiakkaan ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon. Palveluseteli ei sisällä vuokraa, lääkkeitä, henkilökohtaisia hygieniatarvikkeita ja hoitotarvikkeita sekä vaatteita tms. henkilökohtaisia tarvikkeita, jotka asiakas maksaa itse.

Palveluseteli on tulosidonnainen ja enimmäisarvoltaan 100 e / vrk. Asiakkaan maksettavaksi jää palveluseteliarvon ja palveluntuottajan hinnan välinen erotus, jonka asiakas maksaa suoraan palveluntuottajalle.

Palvelusetelin arvoa laskettaessa huomioidaan palveluntuottajan enimmäishintana enintään 108 e / vrk. Mikäli palveluntuottajan hinta on suurempi kuin palvelulle määritelty enimmäishinta, maksaa asiakas palveluntuottajalle enimmäishinnan ylittävän osuuden tulosidonnaisen omavastuun lisäksi.

Asumispalveluiden palveluseteliyrittäjät vuosi 2022

Palveluseteliyrittäjät asumispalveluissa ja hinnat 5_2022

Palveluseteliyrittäjät asumispalveluissa ja hinnat 1.1.-31.3.2023

 

Laskuri tehostettuun palveluasumiseen palvelusetelillä

PALVELUSETELILASKURI TEHOSTETTUUN ASUMISPALVELUUN 2022 (exel) -lataa tiedosto käyttöönne

 

Yhteystiedot