Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kuvauksen mukaan palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta. Palvelusetelillä voi hankkia sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kunnan tai kuntayhtymän kuuluu järjestää asukkailleen. Palveluseteli ei sovellu käytettäväksi kiireellisessä tai tahdosta riippumattomassa hoidossa. Jos asiakas tai potilas ei halua käyttää palveluseteliä, hänelle tarjotaan palvelut muulla tavoin.

Oulunkaaren vanhuspalveluissa palveluseteli on käytössä kotihoidon tukipalveluissa sekä tehostetussa asumispalvelussa Pudasjärvellä ja Utajärvellä. Kotihoidon tukipalveluseteli on tarkoitettu pienituloisille, eläkkeellä oleville yli 65-vuotiaille henkilöille, joiden toimintakyky ja terveydentila estävät kotona tehtävien arjen askareiden hoitamisen. Palveluseteliä käytetään pääsääntöisesti siivouspalvelun ostamiseen, mutta setelillä on mahdollisuus ostaa myös muita sosiaalihuoltolain mukaisia tukipalveluja, joista sovitaan erikseen hoito- ja palvelusuunnitelmassa.  Tukipalvelusetelin arvo on 27 e / h. Hakulomakkeen liitteeksi tarvitaan tuloselvitys ja kopiot tiliotteista.

Asumispalvelujen palveluseteliyrittäjät (2018 syyskuu)

Vanhuspalvelujen palveluseteliyrittäjät ja palvelut (2018 syyskuu)

 

Tukipalveluiden palvelusetelin nettotulorajat:

* 1 henkilön talous, nettotulot 1100 e / kk (tuloina ei oteta huomioon Kelan maksamaa hoitotukea, asumistukea, eikä rintamalisää), varallisuusraja henkilön talous ja tilisäästöt 6000 e / talous

* 2 henkilön talous, nettotulot 2000 e/kk (tuloina ei oteta huomioon kelan maksamaa hoitotukea, asumistukea, eikä rintamalisää), varallisuusraja henkilön talous ja tilisäästöt 10 000 e / talous

Asumispalveluiden palveluseteliä haetaan kirjallisesti hakemuslomakkeella samoin kuten omana toimintana tuotettua asumispalvelua. Palvelusetelillä asiakas voi hankkia hänelle myönnettyjä hoito- ja hoivapalveluja itse valitsemaltaan Oulunkaaren palvelutuotantolautakunnan hyväksymältä palveluntuottajalta. Asumispalveluhakemus käsitellään SAP-työryhmässä ja palveluseteli myönnetään palveluntarpeenarvioinnin jälkeen niille, jotka täyttävät palveluunpääsykriteerit. Tehostetun palveluasumisen palveluseteli sisältää asiakkaan ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon. Palveluseteli ei sisällä vuokraa, lääkkeitä, henkilökohtaisia hygieniatarvikkeita ja hoitotarvikkeita sekä vaatteita tms. henkilökohtaisia tarvikkeita, jotka asiakas maksaa itse.

Palveluseteli on tulosidonnainen ja enimmäisarvoltaan 90 e / vrk. Asiakkaan omavastuuosuudeksi jää palveluseteliarvon ja palveluntuottajan hinnan välinen erotus, jonka asiakas maksaa suoraan palveluntuottajalle.

Palvelusetelin arvoa laskettaessa huomioidaan palveluntuottajan enimmäishintana enintään 108 e / vrk. Mikäli palveluntuottajan hinta on suurempi kuin palvelulle määritelty enimmäishinta, maksaa asiakas palveluntuottajalle enimmäishinnan ylittävän osuuden tulosidonnaisen omavastuun lisäksi.

Laskuri tehostettuun palveluasumiseen palvelusetelillä

Tulot kuukaudessa, netto (eläkkeet, hoitotuki, ylimääräinen rintamalisä, metsätulo ja korkotulot)

Asumiskustannuksesta tulevat vähennykset kuukaudessa

Laskurissa asiakkaalle jää kuukaudessa käyttövaraa 150 €. Lääkemenoja ja muita henkilökohtaisia menoja ei merkitä vähennyksiksi. Käyttövaravähennys 150 € huomioi em. menot.

Palveluseteli tehostettuun asumispalveluun

Palvelusetelin arvo on 90 € / vuorokausi (Päätetty Palvelutuotantolautakunnassa, tätä summaa et voi muuttaa)

Asiakkaan hoitomaksu kuukaudessa

Yhteystiedot