Palveluseteli on tuloihin sidottu Oulunkaaren kuntayhtymän myöntämä sitoumus maksaa tietty osa yksityisen palveluntuottajan antaman palvelun kustannuksista. Palveluseteliä haetaan kirjallisesti hakemuslomakkeella. Hakulomakkeen liitteeksi tarvitaan tuloselvitys ja kopiot tiliotteista. Palveluseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi. Hakemus toimitetaan oman kunnan Senioripisteeseen.

Kotihoidon tukipalveluseteli on tarkoitettu pienituloisille, säännöllisen kotihoidon asiakkaille, joiden toimintakyky ja terveydentila estävät kotona tehtävien arjen askareiden hoitamisen. Palveluseteliä käytetään pääsääntöisesti siivouspalvelun ostamiseen, mutta setelillä on mahdollisuus ostaa myös muita sosiaalihuoltolain mukaisia tukipalveluja kuten asiointia tai lumitöitä, joista sovitaan erikseen hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Palvelusetelin arvo on 12 euroa / tunti.

Kotisairaanhoidon tai säännöllisen kotihoidon tarpeessa olevalle henkilölle palvelusetelin arvo määräytyy sekä tarpeen että kotitaloudessa asuvien henkilöiden määrän ja talouden tulojen mukaisesti. Palvelusetelin enimmäisarvo on 27 € / tunti. Kotisairaanhoidon ja kotihoidon palvelu on henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa.

Palveluseteli voidaan myöntää myös omaishoidon vapaapäivien järjestämiseen. Omaishoitoon myönnetyn palvelusetelin arvo 20 euroa/tunti ja sitä voidaan myöntää 8 tuntia/vrk enintään kolme kertaa kuukaudessa. Asiakas maksaa setelin ylittävän osuuden. Yhteensä setelin arvo on enintään 480 euroa/kk.

Asumispalvelujen palveluseteliyrittäjät (2018 syyskuu)

Vanhuspalvelujen palveluseteliyrittäjät ja palvelut (2018 syyskuu)

 

Tukipalveluiden palvelusetelin nettotulorajat:

* 1 henkilön talous, nettotulot 1299,88 e / kk (tuloina ei oteta huomioon Kelan maksamaa hoitotukea, asumistukea, eikä rintamalisää), varallisuusraja henkilön talous ja tilisäästöt 6000 e / talous

* 2 henkilön talous, nettotulot 2315,42 e/kk (tuloina ei oteta huomioon kelan maksamaa hoitotukea, asumistukea, eikä rintamalisää), varallisuusraja henkilön talous ja tilisäästöt 10 000 e / talous

Lisäksi palveluseteliä voidaan hakea asumisen palveluihin. Asumispalvelua haetaan kirjallisesti samaan tapaan kuin kunnan oman alueen asumispalveluihin.  Hakemus käsitellään SAP-työryhmässä. Palveluseteli myönnetään palveluntarpeen arvioinnin jälkeen, mikäli kotona asumista ei enää voida tukea. Palvelusetelillä asiakas voi hankkia hänelle myönnettyjä hoito- ja hoivapalveluja itse valitsemaltaan ja Oulunkaaren palvelutuotantolautakunnan hyväksymältä palveluntuottajalta. Tehostetun palveluasumisen palveluseteli sisältää asiakkaan ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon. Palveluseteli ei sisällä vuokraa, lääkkeitä, henkilökohtaisia hygieniatarvikkeita ja hoitotarvikkeita sekä vaatteita tms. henkilökohtaisia tarvikkeita, jotka asiakas maksaa itse.

Palveluseteli on tulosidonnainen ja enimmäisarvoltaan 90 e / vrk. Asiakkaan maksettavaksi jää palveluseteliarvon ja palveluntuottajan hinnan välinen erotus, jonka asiakas maksaa suoraan palveluntuottajalle.

Palvelusetelin arvoa laskettaessa huomioidaan palveluntuottajan enimmäishintana enintään 108 e / vrk. Mikäli palveluntuottajan hinta on suurempi kuin palvelulle määritelty enimmäishinta, maksaa asiakas palveluntuottajalle enimmäishinnan ylittävän osuuden tulosidonnaisen omavastuun lisäksi.

Laskuri tehostettuun palveluasumiseen palvelusetelillä

Tulot kuukaudessa, netto (eläkkeet, hoitotuki, ylimääräinen rintamalisä, metsätulo ja korkotulot)

Asumiskustannuksesta tulevat vähennykset kuukaudessa

Laskurissa asiakkaalle jää kuukaudessa käyttövaraa 150 €. Lääkemenoja ja muita henkilökohtaisia menoja ei merkitä vähennyksiksi. Käyttövaravähennys 150 € huomioi em. menot.

Palveluseteli tehostettuun asumispalveluun

Palvelusetelin arvo on 90 € / vuorokausi (Päätetty Palvelutuotantolautakunnassa, tätä summaa et voi muuttaa)

Asiakkaan hoitomaksu kuukaudessa

Yhteystiedot