Kuva Utajärven päivätoiminnasta.

Perhehoito antaa turvan, huolenpidon ja kodin.

Perhehoito sopii ikäihmiselle, jonka toimintakykyä heikentää muistiin vaikuttava sairaus, iäntuoma hauraus tai turvattomuudentunne. Ikäihmisten perhehoito on hoivaa ja huolenpitoa hoitajan tai ikäihmisen kotona. Perhehoidossa ikäihminen on mukana perheen arjessa, perheenjäsenenä. Koti ja perheen arkeen osallistuminen lisäävät elämänlaatua ja tukevat toimintakykyä ja pysyvät ihmissuhteet luovat turvallisuutta. Perhehoito voi olla jatkuvaa ja kestää jopa useita vuosia tai lyhytaikaista esimerkiksi omaishoitajan vapaan aikana. Perhehoito soveltuu myös tilanteisiin, joissa ikäihminen on esimerkiksi sairaalahoidon jälkeen toipilaana ja tarvitsee tukea ennen kotiutumistaan.

Oulunkaari järjestää syksyllä 2020 ikäihmisten ja lapsiperheiden perhehoidosta infotilaisuuden. Tilaisuudessa saat tarkempaa tietoa mm. siitä mitä perhehoito on ja miten perhehoitajaksi hakeudutaan. Infotilaisuuteen on mahdollisuus osallistua Oulunkaaren kuntayhtymän kunnissa. Tarkempaa tietoa ajankohdasta ja paikoista löydät Oulunkaaren nettisivuilta, paikallislehdistä ja alueen palveluohjaajilta syksyllä.

Lisätietoja perhehoidosta voi kysyä myös kuntien Senioripisteistä.

Perhehoidon toimintaohje 2018 (pdf)
Ikääntyneiden perhehoidon laatu
Ohjeita ikääntyneiden perhehoitajaksi haluavalle (pdf)

Perhehoitajan ennakkovalmennuksen hakulomake
www.perhehoitoliitto.fi

Ikaihmiset esite perhehoitoliitto

Yhteystiedot