Perhehoidolla tarkoitetaan hoivan ja huolenpidon järjestämistä joko perhehoitovalmennuksen käyneen perhehoitajan tai hoidettavan omassa kodissa, kun arki ei enää suju turvallisesti. Perhehoitoa järjestetään ikääntyneiden omien tarpeiden perusteella. Perhehoito voi olla jatkuvaa ja kestää jopa useita vuosia tai lyhytaikaista esimerkiksi omaishoitajan vapaan aikana. Koti elinympäristönä mahdollistaa ikäihmiselle arjen toimiin osallistumisen omien voimavarojen puitteissa.

Perhehoito soveltuu myös tilanteisiin, joissa ikäihminen on esimerkiksi sairaalahoidon jälkeen toipilaana ja tarvitsee tukea ennen kotiutumistaan.

Lisätietoja perhehoidosta voi kysyä kuntien Senioripisteistä.

Perhehoidon toimintaohje
Ikääntyneiden perhehoidon laatu
Hakemus perhehoidon ennakkovalmennukseen
Ohjeita ikääntyneiden perhehoitajaksi haluavalle
www.perhehoitoliitto.fi

Yhteystiedot