Tukipalveluilla täydennetään kotihoidon palveluita ja tuetaan kotona asuvia ikäihmisiä ja muita erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä.

Usein ne ovat ensimmäisiä palveluita, joilla itsenäistä kotona asumista tuetaan.

Yhteystiedot