Kuva Utajärven päivätoiminnasta.

 

Kun kotona tarvitaan tukea päivittäisissä asioissa ja arjen hallinnassa kotona asumista voidaan tukea kotihoidon palveluiden avulla. Kotihoitoon kuuluu kotipalvelu, kotisairaanhoito ja kotihoidon tukipalvelut. Asiakkaan kanssa sovitaan yhdessä palvelun sisällöstä. Kotihoito voi olla tilapäistä tai säännöllistä.

Tutustu ikäihmisten sähköisiin palveluihin (pdf-tiedosto)

Palvelutarpeen arviointi

Kotihoidon palveluiden tarpeen arviointi aloitetaan seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta ja se pyritään tekemään asiakkaan kotona. Kiireellisissä tapauksissa palvelu arvioidaan heti.  Palvelutarpeenarvioinnin apuna käytetään Rai-toimintakykymittaria. Arvioinnissa huomioidaan elämäntilanne ja asumisen olosuhteet sekä toimintakyvyn eri osa-alueet kuten liikkuminen, osallistuminen, muistiin ja arjen hallintaan liittyvät tekijät sekä sosiaaliset verkostot. Sovitut kotihoidon palvelut aloitetaan kolmen kuukauden kuluessa palveluiden myöntämisestä.

Kotihoidon maksut

Säännöllisen kotihoidon ja kotisairaanhoidon maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen mukaisesti. Oulunkaaren palvelutuotantolautakunta vahvistaa tilapäisen kotihoidon ja tukipalvelujen asiakasmaksut.

Kotihoidon asiakasmaksut (pdf-tiedosto)

Kotihoidon palveluiden ohjekirja 17.3.21 §26, Oulunkaari (pdf -tiedosto)

 

 

 

Yhteystiedot