Kotihoitoon sisältyy kotipalvelu, kotisairaanhoito ja kotihoidon tukipalvelut. Kotihoidon tarkoituksena on tukea asiakkaan toimintakykyä ja elämänhallintaa siten, että hän voi asua turvallisesti kotona. Kotihoito, hoiva ja huolenpito kohdentuvat ensisijaisesti paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville ikäihmisille ja pitkäaikaissairaille.

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito ympäri vuorokauden. Kotihoidon avulla tuetaan paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevia ikäihmisiä, vammaisia, toipilaita, pitkäaikaissairaita ja erityistä tukea tarvitsevia.

Kun asiakas tarvitsee tukea päivittäisissä asioissa ja arjen hallinnassa, tuetaan turvallista kotona asumista kotihoidon palveluiden avulla. Asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa yhteistyössä sovitaan henkilökohtaisen asiakassuunnitelman palvelun sisällöstä. Jos palvelun tarve on vähintään kerran viikossa ja se jatkuu yli kuukauden, kotihoidon palvelu on säännöllistä. Muissa tapauksissa palvelun tarve sisältyy tilapäiseen kotihoidon palveluun.


Kotihoidon maksut

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen mukaisesti palvelujen määrän, perheen koon ja asiakkaan bruttotulojen mukaan. Säännöllisestä ja tilapäisestä kotihoidosta peritään palvelutuotantolautakunnan vahvistamat asiakasmaksut. Maksut tarkistetaan vuosittain tai muutosten yhteydessä.

Kotihoidon asiakasmaksut (pdf-tiedosto)

Kotihoidon kriteerit (täydentyy)


Palvelutarpeen arviointi

Kotihoidon palveluiden myöntäminen perustuu palveluntarpeen arviointiin. Palvelun tarve arvioidaan viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta ja se pyritään tekemään asiakkaan kotona. Kiireellisissä tapauksissa palvelu arvioidaan välittömästi. Tarpeet arvioidaan yksilöllisesti ja yhteistyössä. Niiden arvioinnissa huomioidaan elämäntilanne ja asumisen olosuhteet sekä toimintakyvyn eri osa-alueet kuten liikkuminen, osallistuminen, muistiin ja arjen hallintaan liittyvät tekijät.

Yhteystiedot