Kuntouttava päivätoiminta on hyvinvointia ja kotona asumista tukevaa ryhmätoimintaa. Sen tarkoitus on ylläpitää ja edistää ikäihmisen toimintakyvyn eri osa-alueita. Toiminta on tarkoitettu ikäihmisille, jotka kantavat huolta kunnon heikkenemisestä tai joilla on jokin pitkäaikaissairaus. Omaishoitaja voi tuoda omaisen kuntouttavaan päivätoimintaan asioinnin tai vapaapäivän ajaksi.

Päivän rakenne:

  • kokoontuminen ja päivän aloitus
  • ohjattua liikunnallista toimintaa
  • lounas
  • toimintatuokio (mm. muistiharjoituksia, pelejä ja kädentaitoja)
  • iltapäiväkahvi

Päivän aikana on mahdollista saada kotisairaanhoidon palveluja sopimuksen mukaan, mm. verenpaineen tai sokeriarvojen seuranta, INR-mittaus ja lääkehoidon opastusta.

Päivätoimintaan voi hakeutua ottamalla yhteyttä oman kunnan päivätoiminnan työntekijöihin tai Senioripisteeseen. Kuntouttavassa päivätoiminnassa asiakkaalle laaditaan yksilöllinen asiakassuunnitelma.

Kotihoidon asiakaspalvelumaksut (pdf-tiedosto)

Yhteystiedot