Omaishoidon tuki

Henkilö, joka hoitaa iäkästä, vammaista tai sairasta läheistä, voi olla oikeutettu omaishoidon tukeen. Omaishoidon tukea haetaan oman kunnan vanhuspalveluista ja sen myöntämisen perusteena on läheisen henkilökohtainen hoiva- ja huolenpitotehtävä.

Omaishoito on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä omaishoitajalle myönnetystä hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Palvelut määritellään asiakassuunnitelmassa. Omaishoidosta maksettava hoitopalkkio on veronalaista tuloa.

Omaishoidontuen myöntämisohjeet (pdf-tiedosto)
Vuoden 2017 alusta voimaan tulleet palkkiot (pdf-tiedosto)
Omaishoitajan vapaan järjestäminen sijaisen avulla (pdf-tiedosto)
Omaishoidon hakemuslomake (pdf-tiedosto)

Vuorohoito

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti, jos hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin.

Omaishoitajan vapaapäivien ajalta perittävä palvelumaksu on 11,40 e / 72 h, ja sen jälkeen 30 e / vuorokausi.
Päivä- ja yöhoito (maks. 10 h / päivä) maksaa 20 e / kerta.

Yhteystiedot