Omaishoidon tuki

Henkilö, joka hoitaa iäkästä, vammaista tai sairasta läheistä, voi olla oikeutettu omaishoidon tukeen. Omaishoidon tukea haetaan oman kunnan vanhuspalveluista ja sen myöntämisen perusteena on läheisen henkilökohtainen hoiva- ja huolenpitotehtävä.

Omaishoito on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä omaishoitajalle myönnetystä hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Palvelut määritellään asiakassuunnitelmassa. Omaishoidosta maksettava hoitopalkkio on veronalaista tuloa.

Omaishoidontuen myöntämisohjeet (pdf-tiedosto)

Vuoden 2017 alusta voimaan tulleet palkkiot (pdf-tiedosto)

Omaishoitajan vapaan järjestäminen sijaisen avulla (pdf-tiedosto)

Omaishoidon hakemuslomake (pdf-tiedosto)

Lisätietoja omaishoidon tuen hakemisesta saa kuntien Senioripisteistä.

Yhteystiedot