Omaishoidon tuki

Henkilö, joka hoitaa iäkästä läheistään, voi olla oikeutettu omaishoidon tukeen. Omaishoidon tukea haetaan oman kunnan vanhuspalveluista ja sen myöntämisen perusteena on läheisen henkilökohtainen hoiva- ja huolenpitotehtävä. Kodin jokapäiväisissä askareissa avustaminen tai asiointiasioiden hoitaminen ei oikeuta omaishoidontukeen. Omaishoidosta maksettava hoitopalkkio on veronalaista tuloa.

Omaishoidon vapaa

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään 72h/kk kalenterikuukautta kohti. Omaishoidon vapaita järjestetään omassa kotona, perhehoidossa ja asumispalveluissa. Omaishoitajan kanssa sovitaan, missä omaishoidon vapaa järjestetään.

 

Omaishoidontuen myöntämisohjeet (pdf-tiedosto)
Omaishoitajan vapaan järjestäminen sijaisen avulla (pdf-tiedosto)
Omaishoidon hakemuslomake (pdf-tiedosto)

 

Yhteystiedot