Blogi: Kannusta potilasta toimintakyvyn ylläpitämiseen

Vuodeosastoille eli niin sanotuille hoito-osastoille tulee potilaita erilaisten syiden vuoksi, ja jokaisella on erilainen tarve toimintakyvyn ylläpitämiseen. Toimintakyvyn osa-alueita ovat fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky.

Potilaan saapuessa jollekin Oulunkaaren hoito-osastoista yhtenä tärkeänä asiana on potilaan fyysisen toimintakyvyn kartoittaminen. Kysymme potilaan taustatietoja potilaalta itseltään, omaisilta tai muilta läheisiltä. Kun tiedämme, mikä potilaan kunto on ollut ennen sairastumista, osaamme hoidon aikana arvioida, milloin potilas on mahdollista kotiuttaa.

Usein ajatellaan, että potilaan toimintakykyä pitää yllä fysioterapeutti. Fysioterapeutti on osa hoitotiimiä ja antaa potilaille, omaisille ja hoitajille ohjeita toimintakyvyn ylläpitämiseksi.

Hoitajan tehtävä on tarkkailla, miten potilas selviytyy päivittäisissä toiminnoissa ja tarvittaessa auttaa sekä ohjaa potilasta. Hoitajat ja fysioterapeutti antavat mielellään ohjeita omaisille ja läheisille siitä, miten potilaan toimintakykyä voi ylläpitää ja parantaa. Usein omaiset tekevät potilaan puolesta sellaisia asioita, joita potilas voisi itse tehdä.

Oulunkaaren vuodeosastoilla on yhtenä toimintamallina, että autamme potilasta vain niissä toiminnoissa missä hän tarvitsee apua. Pienetkin asiat edistävät potilaan toimintakykyä. Esimerkiksi ohjaamme potilaita tulemaan ruokailemaan päiväsaliin, syömään omatoimisesti, peseytymään ja pukeutumaan omatoimisesti. Tarvittaessa autamme, ohjaamme ja motivoimme. Samalla tarkkailemme potilaan kokonaistilannetta ja raportoimme siitä päivittäin.

Omaisilla on mahdollisuus tulla seuraamaan hoitajien ja fysioterapeutin työtä, jolloin he saavat neuvoja potilaan toimintakyvyn tukemiseen. Vieraillessaan osastolla omaiset ja läheiset voivat osallistua oman läheisen kuntouttamiseen muun muassa kävelyttämällä, ulkoiluttamalla ja ohjaamalla potilaita selviytymään mahdollisimman omatoimisesti kaikissa päivittäisissä toiminnoissa.

Ennen potilaan kotiutusta arvioidaan muun muassa potilaan kotona selviytymistä: tarvitseeko hän kotihoidon palveluita, apuvälineitä tai muita sellaisia. Otamme tarvittaessa yhteyttä kotihoitoon ja sovimme, käykö palveluohjaaja osastolla vai kotona arvioimassa potilaan tilannetta.

Fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen on tärkeää, sillä se auttaa meitä jaksamaan muillakin toimintakyvyn osa-alueilla.

Pudasjärven osastonhoitaja
Paula Mattinen