Konkreettista tukea vanhemmuuteen

Jokainen lapsi tarvitsee turvallisia aikuisia lähelleen, mutta myös vanhemmat tarvitsevat tukea omaan vanhemmuuteensa. Tuki alkaa jo raskausaikana neuvolassa, jossa annetaan tietoa muun muassa turvaa tuovien rajojen ja rakkauden merkityksestä. Terveydenhoitaja myös rohkaisee perhettä viettämään yhteistä aikaa ja kuulemaan lapsen iloja ja huolia. Vanhempia kannustetaan kehumaan lastaan. Tuki tapahtuu lähellä perheitä, ja on keskeistä, että vanhemman kysymyksille ja huolenaiheille löytyy aikaa ja tilaa – sekä mahdollisuus ottaa asioita puheeksi myös ilman lasta.

Vanhemmuuteen liittyviä haasteita on ihan kaikissa perheissä. THL:n tutkimuksessa omasta jaksamisestaan huolissaan oli yli puolet vanhemmista, omien vanhemmuustaitojen riittävyydestä kolmannes. Nykyvanhemmat kuitenkin tiedostavat vanhemmuutensa haasteet aiempaa paremmin ja hakevat tietoa vanhemmuutensa tueksi. Kasvatuksesta ollaan kiinnostuneempia kuin ehkä koskaan aiemmin. Kun vanhemmuuteen halutaan vahvistusta, Oulunkaaren neuvola- ja perhepalveluista saa tukea. Tällöin vanhempien kanssa mietitään yhdessä, miten perhettä voidaan tukea konkreettisilla, arkipäiväisillä asioilla. Tarvittaessa kutsutaan koolle muitakin perheen kannalta tarkoituksenmukaisia henkilöitä. Tuki lähtee aina lapsen ja perheen vahvuuksista, ja sitä voidaan myös toteuttaa ryhmämuotoisena. Ohjaukseen ja vertaistukeen perustuvaa Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmätoimintaa järjestetään kaikissa Oulunkaaren jäsenkunnissa.

Vanhemmuuden tuki korostuu erityisesti vanhempien erotilanteessa. Jotta käytännön asiat sujuisivat lapsen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla myös eron jälkeen, on aikuisten tärkeää sopia yhdessä siitä, miten lasten asiat hoidetaan. Molemmilla vanhemmilla on velvollisuus osallistua lasten elatukseen kykynsä mukaan. Elatuksesta huolehtiminen on yksi tapa osoittaa välittämistä ja huolenpitoa lasta kohtaan.

Vanhemmat voivat sopia elatukseen, tapaamiseen, asumiseen sekä huoltoon liittyvistä asioista lastenvalvojan luona. Vanhemmuussuunnitelma on tilanteessa oiva työkalu, joka on tarkoitettu avuksi vanhemmuuteen eron jälkeen. Suunnitelma auttaa vanhempia keskustelemaan lasten arjen sujumisesta. Sen avulla vanhemmat voivat sopia käytännön asioiden järjestämisestä ja työnjaosta niin, että molemmat tietävät, mistä he ovat vastuussa ja mitä heiltä odotetaan. Suunnitelman perusteella tehdään tapaamissopimus. Oulunkaaren kuntayhtymä tarjoaa lastenvalvojan palveluja jokaisessa jäsenkunnassa, ja asioida voi pääasiassa omassa asuinkunnassaan. Eri paikkakunnilla asuvat vanhemmat voivat kuitenkin myös asioida yhdessä lähivanhemman asuinkunnan lastenvalvojalla.

Vanhemmuus on etuoikeus: vanhemmuudesta, lapsista ja omasta perheestä saa olla ylpeä, nauttia ja iloita. Välillä on myös lupa olla väsynyt ja pyytää apua.

Meri Malmberg, sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja, Oulunkaari
Anne Leppälä-Hast, perhekeskuskoordinaattori, Oulunkaari