""

Tältä sivulta löydät tietoa koronavirusinfektiosta ja toimintatavoista Oulunkaaren alueella. Löydät myös ajankohtaista tietoa, tarpeelliset yhteystiedot ja digitaalisia työkaluja, joita voit hyödyntää. Oulunkaaren chatissa voit kysyä mieltä askarruttavista asioista tiistaisin klo 10 – 14, myös Duodecimin Koronabotti palvelee ympärivuorokautisesti. Sivu päivittyy arkisin.

Sivu päivitetty 20.1.2021 I Päivitetty voimassa olevat alueelliset suositukset

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on epidemian leviämisvaiheessa. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alue on edelleen epidemian kiihtymisvaiheessa. Koronatilanne Oulunkaaren alueen kunnissa on seuraava (THL:n linjauksen mukaisesti mukana vain valtakunnallisessa THL:n karttasovelluksessa näkyvät kunnat):

 • Ii: 32 tartuntaa. Altistuneet on jäljitetty ja asetettu karanteeniin.
 • Pudasjärvi: 10 tartuntaa. Altistuneet on jäljitetty ja asetettu karanteeniin.
 • Simo: 6 tartuntaa. Altistuneet on jäljitetty ja asetettu karanteeniin.
 • Utajärvi: 10 tartuntaa

Valtakunnallista tartuntatilannetta ja ilmaantuvuuslukuja voi seurata THL:n karttasovelluksesta: Karttasovellus koronatapauksista.


Koronarokotukset Oulunkaaren alueella

Oulunkaari on vastaanottanut ensimmäiset koronarokotteet 12.1.2021. Rokotukset on aloitettu 13.1. ja ne annetaan THL:n ohjeistusten mukaan henkilöstölle, joka työskentelee todettuja tai epäiltyjä koronapotilaita hoitavilla infektiopoliklinikoilla ja vuodeosastoilla. Nyt saaduilla rokotteilla rokotetaan myös ensihoidon työntekijät sekä Oulunkaaren vanhuspalveluyksiköiden asukkaita.

Koronarokotteita saadaan Oulunkaarelle jatkossa viikoittain, minkä mukaan rokotukset etenevät THL:n määrittelemän järjestyksen mukaan seuraaviin väestöryhmiin. Laajemmat, kaikki Oulukaaren alueen kuntalaiset kattavat joukkorokotukset voidaan ennusteiden mukaan toteuttaa myöhäiskeväällä tai alkukesästä.

THL:n määrittelemä rokotejärjestys:

 1. Koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö ja asukkaat
 2. Ikääntyneet ja henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia perussairauksia
 3. Muu väestö

Lisätietoja ja tarkemman THL:n rokotejärjestyksen löydät täältä: linkki Oulunkaaren rokoteuutiseen.


Oulunkaaren alueella voimassa olevat rajoitukset ja suositukset

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä on jatkanut voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia 1.2.2021 saakka. Abiturienttien lähiopetus ja alle 18-vuotiaiden ryhmäharrastustoimintojen jatkaminen on kuitenkin mahdollista. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan alueella suosituksia ovat muun muassa seuraavat:

 • Kuntien hallinnoimat julkiset tilat voidaan pitää kuntien harkinnan mukaan ja paikallinen epidemiatilanne huomioiden avoimena, jos turvallinen asiointi niissä voidaan varmistaa.
 • Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 10 henkilöön.
 • Yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Pienimuotoisia muistotilaisuuksia voidaan järjestää (max. 10 henkilöä).
 • Lukiot, ammatilliset oppilaitokset ja vapaan sivistystyön oppilaitokset (yli 15-vuotiaiden osalta) siirtyvät etäopetukseen. Ylioppilaskirjoituksiin tai muihin vastaaviin päättökokeisiin valmistava välttämätön lähiopetus voidaan järjestää.
 • Yli 18-vuotiaiden sisä- ja ulkotiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta on syytä keskeyttää.
 • Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta voi jatkua koronaohjeistukset huomioiden. Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminnan jatkumisen osalta kunnat tekevät lopulliset päätökset.
 • Koronaviruksen riskiryhmiä suojellaan koronavirukselta tehostetuilla toimenpiteillä THL:n ohjeistusten mukaisesti. Ks. muutokset Oulunkaaren toiminnoissa alempaa.
 • Tehdään etätyötä ja järjestetään etäkokouksia mahdollisimman laajasti.
 • Ravitsemusliikkeiden aukiolojen suhteen toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.
 • Ylimääräistä matkustamista ja asiointia oman alueen ulkopuolella tulee välttää.

Täältä löydät tietoa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin koronatilanteesta ja voimassa olevista suosituksista ja rajoituksista: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin koronatilanne ja -suositukset

Länsi-Pohjan alueen koronatilanteen ja koronakoordinaatioryhmän rajoitukset ja suositukset löydät kokonaisuudessaan täältä: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin koronatilanne ja voimassa olevat koronasuositukset. Koordinaatioryhmä nostaa vahvasti esille muun muassa seuraavat suositukset:

 • Kaikki yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty Lapin aluehallintoviraston päätöksellä 18.2.2021 asti.
 • Yli 18-vuotiaiden sisätiloissa tapahtuvat ryhmämuotoiset harrastustoiminnat suositellaan keskeytettäväksi 18.2.2021 saakka. Suositus koskee myös SM-tason ryhmäkilpaurheilua.
 • Etätyötä ja etäkokouksia on syytä hyödyntää.
 • Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi laajasti samalla turvaväleistä huolehtien.
 • Rajat ylittävää matkustamista ulkomaille ei lainkaan suositella.
 • Rajayhteisöön kuuluvat ja päivittäinen työmatkaliikenne voi asioida Haaparannalla tai ylittää länsirajan ilman omaehtoisen 10 vuorokauden karanteenin suositusta. Länsi-Pohjassa rajayhteisöön kuuluvat Tornion ja Ylitornion asukkaat. Muiden kuntien asukkailla omaehtoisen karanteenin suositus on voimassa.
 • Ravitsemisliikkeiden aukioloaikojen suhteen noudatetaan valtioneuvoston asetusta
 • Toisen asteen oppilaitoksissa käytetään etäopetusta kunnassa vallitsevan epidemiatilanteen mukaan. Lähiopetustilanteisiin suositellaan osallistuvan enintään kymmenen henkeä kerrallaan. Lähiopetuksessa on noudatettava koronaturvallisuusohjeita ja huolehdittava riittävistä turvaväleistä sekä maskin käytöstä.

Lapin alueen ohjeistuksista löydät tietoa täältä: Koronaturvallinen Lappi -sivusto


Suositukset suu- ja nenäsuojan käytöstä

Oulunkaaren alueella on voimassa maskisuositus. Pohjois-Pohjanmaalla maskeja on suositeltavaa käyttää (koskee yli 12-vuotiaita):

 • Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä, myös takseissa ja kimppakyydeissä
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Terveydenhuollon henkilöstö kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita.
 • Julkiset sisätilat ja yleisötilaisuudet, mukaan lukien koulut ja oppilaitokset yläkoulusta alkaen
 • Yksityisten palveluntarjoajien tilat (kaupat, pankit jne.)
 • Toisen asteen oppilaitokset (mukaan lukien lukiot) ja korkeakoulut
 • Työpaikkojen sisätilat, joissa maskin käyttö on mahdollista.

Simossa ja Länsi-Pohjan alueella kasvomaskia suositellaan käytettäväksi:

 • kaikissa tilanteissa, joissa riittäviä turvavälejä ei voida taata.
 • Erityisesti riskiryhmien on syytä muistaa maskin käyttö.
 • Kirurgista suu-nenäsuojainta suositellaan terveydenhuoltohenkilöstölle kaikessa potilastyössä, mikäli turvavälit eivät toteudu. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, vierailijoita ja opiskelijoita. Sosiaalihuollon ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköissä suositus henkilökunnan ja vierailijoiden suu-nenäsuojainten käytöstä on ollut voimassa jo aiemmin ja jatkuu entisenlaisena.

Kasvomaskin hankkii jokainen itse, mutta kunnat huolehtivat ilmaisten kasvomaskien saatavuudesta haavoittuvimmassa asemassa oleville. Tarvittaessa maskeja voi hakea Oulunkaaren perhe- ja sosiaalipalvelupisteistä, joista niitä on saatavilla maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 9.00 – 11.00. Myös kotihoito jakaa maskeja asiakkailleen tarvittaessa. Lisäksi maskeja jakavat myös Oulunkaaren seurakunnat, maskeja voi tiedustella omasta seurakunnasta. Oulunkaaren sosiaali- ja palvelupisteet löydät seuraavista osoitteista:

 • Iin perhe- ja sosiaalipalvelupiste, Micropolis, Piisilta 1
 • Pudasjärven perhe- ja sosiaalipalvelupiste, Pudasjärven kaupungintalo, Varsitie 7
 • Simon perhe- ja sosiaalipalvelupiste, Simon kunnanvirasto, Ratatie 6, 1. krs.
 • Utajärven perhe- ja sosiaalipalvelupiste, Asematie 10
 • Vaalan perhe- ja sosiaalipalvelupiste, kunnanvirasto, Vaalantie 14

Kasvomaski voi olla kertakäyttöinen tai uudelleen käytettävä kangasmaski. Jotta kasvomaskista on hyötyä, on sen käytössä oltava huolellinen. Maskia on käsiteltävä puhtain käsin eikä sitä saa käyttää, jos se vaikeuttaa hengitystä kohtuuttomasti tai muut terveydelliset syyt estävät sen käytön. Tarvittaessa asiasta kannattaa keskustella oman lääkärin kanssa. Kasvomaski ei sovellu pienille lapsille, ja sitä suositellaan käyttöön 12 vuoden iästä alkaen. Lisätietoja ja ohjeita maskin käyttämiseen löydät näistä linkeistä:


Oulunkaaren toiminnot

Vierailuja asumispalvelu- ja hoivayksiköissä tulee mahdollisuuksien mukaan välttää 1.2.2021 saakka. Vierailuja on mahdollista toteuttaa videovälitteisesti. Myös vierailuja terveysaseman akuuttivuodeosastolle tulee välttää, erityistapauksissa (esim. saattohoito) asiasta voi sopia henkilökunnan kanssa. Mikäli vieraileminen on tarpeen, on vierailuista aina erikseen sovittava henkilökunnan kanssa. Vierailijalla ei saa olla hengitysinfektio-oireita ja vierailulla tulee käyttää suu-nenäsuojusta, jonka saa tarvittaessa yksiköstä. Vierailut olisi hyvä pitää lyhyinä. Henkilökunta ohjeistaa vierailijoita lisää vierailujen yhteydessä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella sijaitsevat Oulunkaaren vanhuspalveluiden päivätoiminnat ja mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta ovat tauolla 1.2.2021 saakka.

Kuntoutuksen ja perhe- ja sosiaalipalveluiden ryhmätoiminnot ja muut toiminnot järjestetään toistaiseksi koronaohjeistukset huomioiden.

Iissä Kuivaniemen terveysasema on suljettuna. Sulkuaikaa on jatkettu koronavirusepidemiatilanteen takia, jotta turvataan resurssit infektiopoliklinikan ylläpitämiseksi Iissä. Tartuntatautilaki edellyttää tilanteen seuraamista jatkuvasti, ja mikäli epidemiatilanne muuttuu, tartuntatautilain nojalla tehty päätös puretaan ennen määräajan päättymistä.


Annettujen ohjeiden noudattaminen on nyt erittäin tärkeää

Epidemian hallitsemiseksi on edelleen tärkeää noudattaa käsi- ja yskimishygieniaohjeita ja turvavälejä. Muista nämä ohjeet arjessa:

 1. Pysyttele kotona flunssaisena, myöskään kouluun tai varhaiskasvatukseen ei saa osallistua, jos on flunssan oireita. Jos kyseessä ovat allergiaoireet tai yksittäiset aivastelut, voi osallistua varhaiskasvatukseen tai opetukseen.
 2. Pese kädet aina ulkoa sisälle tultaessa. Pese kädet myös ennen ruokailua ja aivastamisen ja yskimisen jälkeen. Pese kädet myös, kun ne ovat näkyvästi likaiset. Jos et pysty pesemään käsiä, käytä käsidesiä.
 3. Kuivaa kädet kertakäyttöisiin käsipyyhkeisiin.
 4. Aivasta tai yski kertakäyttönenäliinaan ja heitä se roskiin heti käytön jälkeen. Yski kyynärtaipeeseen, jos nenäliinaa ei ole saatavilla. Pese kädet heti yskimisen tai aivastamisen jälkeen.
 5. Vältä kasvojen koskettelua.
 6. Muista säilyttää 1 – 2 metrin turvaväli ja vältä tarpeettomia fyysisiä kontakteja sekä isoja ihmisjoukkoja.

Jos henkilöltä on otettu koronanäyte ja se on ollut negatiivinen, voi oireiden lieventyessä mennä töihin ja osallistua opetukseen tai varhaiskasvatukseen. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille on laadittu erillinen ohjeistus koronaviruksen torjuntaan liittyen. Siitä löytyvät muun muassa tarkemmat ohjeet opetukseen ja varhaiskasvatukseen palaamisesta flunssaoireiden jälkeen sekä toiminnasta allergisen flunssan yhteydessä. Katso opetus- ja kulttuuriministeriön sekä THL:n laatima suositus täältä: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön suositus opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana. Seuraa myös oman kunnan koulujen ja varhaiskasvatuksen antamia ohjeita.


Oulunkaaren infektiopoliklinikat ja koronavirustestit

Oulunkaaren infektiopoliklinikat toimivat normaalisti ja koronaviruksen testauskapasiteetti on toistaiseksi riittävä. Muistutamme infektiopoliklinikoille hakeutuvia ottamaan aina ensin yhteyttä oman terveysaseman ajanvarausnumeroon. Koronavirustestejä otetaan matalalla kynnyksellä. Tällä hetkellä liikkeellä on myös muita hengitystieinfektioita aiheuttavia viruksia. Koronaviruksen oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Testituloksia ei tarvitse itse kysellä terveysasemalta, sillä tulokset ilmoitetaan aina puhelimitse asiakkaalle tartuntatautivastaavan toimesta. Tulokset näkyvät myös Kanta-palvelussa: www.kanta.fi/omakanta .

Oulunkaaren palveluita voi edelleen hyödyntää myös etänä, sillä hoitajaan, lääkäriin ja sosiaalityöntekijään saa yhteyden videovälitteisesti myös jatkossa. Lisäksi vanhusten kotihoidossa etäyhteyksiä hyödynnetään edelleen, ja arjen tukilaitteita on saatavilla kotihoidon asiakkaille. Tukilaitteista voit lukea lisää täältä: https://www.oulunkaari.com/digituki/

Sosiaali- ja perhepalveluihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä yleiseen palveluohjausnumeroon: p. 08 5875 5010 (arkisin klo 9 – 15). Vanhuspalveluiden osalta kuntakohtaiset palveluohjausnumerot palvelevat arkisin:

 • Pudasjärvi: p. 040 701 2230
 • Ii: p. 050 3950 494
 • Simo: p. 040 572 7329
 • Utajärvi: p. 050 917 7346
 • Vaala: p. 050 448 5541

Infektiovastaanotot hengitystieoireisille asiakkaille

Oulunkaaren terveysasemille on perustettu erillisiä infektiovastaanottoja. Vastaanotot palvelevat edelleen, ja niihin ohjataan kaikki hengitystieinfektioista kärsivät asiakkaat, jotka puhelimitse tehdyn arvioinnin perusteella tarvitsevat vastaanottoajan terveydehuollon ammattilaiselle. Ensimmäinen yhteydenotto tulee tehdä aina puhelimitse. Huomaathan, että vastaanotoilla on myös erillinen sisäänkäynti. Ajanvaraukset tehdään normaalisti ajanvarausnumeroiden (yhteystiedot alla) tai Omahoidon kautta. Työterveyshuollon asiakkaat varaavat ajan työterveyshuollon kautta.

Infektiovastaanotolla työntekijät käyttävät hengityssuojaimia suojatakseen itsensä tartunnoilta. Myös potilaalle laitetaan hengityssuojain.

Milloin on syytä epäillä koronavirusinfektiota?

Koronavirustartunta voi tulla kyseeseen etenkin, jos:

 1. Henkilö on ollut ulkomailla tai lähikontaktissa varmennetun koronavirustartunnan saaneen henkilön kanssa.
 2. Jos henkilöllä on akuutin hengitystieinfektion oireita, kuten kuume, yskä tai hengenahdistus sekä muutoksia maku- ja hajuaistissa. Oireet alkavat noin 14 vuorokauden sisällä altistumisesta. Muita koronaviruksen oireita ovat mm. yskä, kurkkukipu, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky.

Testeihin kannattaa hakeutua matalalla kynnyksellä.

Mitä tehdä, jos epäilee saaneensa koronavirusinfektion?

Jos epäilee saaneensa koronavirusinfektion, tilanteessa ei ole kiire ja on tärkeää toimia harkitusti. Terveyskeskukseen ei kannata lähteä, vaan välttää ylimääräistä liikkumista ja kontakteja.

Ensimmäinen yhteydenotto tulee virka-aikana tehdä puhelimitse Oulunkaaren terveysasemille, joissa arvioidaan jatkotoimenpiteet:

 • Iin ja Kuivaniemen terveysaseman vastaanotto, p. 08 5875 6500
 • Pudasjärven terveysaseman vastaanotto, p. 08 5875 6600
 • Simon terveysaseman vastaanotto, p. 08 5875 6900
 • Utajärven terveysaseman vastaanotto, p. 08 5875 6700
 • Vaalan terveysaseman vastaanotto, p. 08 5875 6800

Virka-ajan ulkopuolella yhteydenotot tulee tehdä alueellisiin, ympärivuorokautisesti palveleviin neuvontanumeroihin:

 • Alueellinen neuvontanumero Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan osalta Oulun seudun yhteispäivystyksen numero 08 315 2655.
 • Simon osalta neuvontanumero on 040 825 1072

Pohjois-Pohjanmaalla asuvat voivat käydä koronatesteissä myös viikonloppuisin hyödyntämällä Oulun seudun yhteispäivystyksen Drive-in-pistettä, joka on siirtynyt Oulun Oritkarista Limingantulliin (Nuottasaarentie 5). Näytteitä otetaan kaikilta yli 2-vuotiailta klo 8 – 14 aikana. Näytteeseen voi mennä varaamalla siihen ajan Nordlabin ajanvarausjärjestelmän kautta: https://nordlab.vihta.com/nordlab/#/reservation?service=drivein . Koronatesteissä käydään ensisijaisesti omassa kunnassa, mutta arkisin virka-ajan ulkopuolella myös Oulun seudun yhteispäivystyksen (OSYP) koronanäytteenotto on avoinna klo 21 saakka. Näytteeseen pääsee ajanvarauksella, mutta jos vointi heikentyy selvästi, voi päivystyksen näytteenottoon mennä myös ilman ajanvarausta. Jos tarvitset hoitoa tai ammattilaisen arviota hoidon tarpeesta, voit ottaa yhteyttä yllä olevaan Oulun seudun yhteispäivystyksen numeroon.

Länsi-Pohjan alueella koronanäytteitä otetaan viikonloppuisin 7.11. alkaen. Näytteitä otetaan Tornion terveysneuvontapisteellä, jossa myös simolaiset voivat asioida viikonloppuisin. Näytteenotto on auki lauantaisin kello 9 – 15 ja sunnuntaisin kello 9 – 14. Näytteeseen pääsee vain ajanvarauksella. Näytteenottopisteen yhteystiedot:

Koronanäytteenottoon mennessä on käytettävä kasvomaskia. Koronanäytevastauksen saapumista odotetaan kotona ja liikkumista yleisillä paikoilla tulee välttää. Jos on välttämätön tarve liikkua kodin ulkopuolella näytevastausta odottaessasi, on syytä käyttää kasvomaskia.

THL:n suosituksista voit lukea, milloin on syytä reagoida koronavirusoireisiin: Koronavirustauti: Milloin on hakeuduttava hoitoon?


Lataa koronavilkku-sovellus puhelimeesi

THL on julkaissut Koronavilkku-sovelluksen, jonka avulla saat tiedon, jos olet sovelluksen arvion mukaan altistunut koronavirukselle. Voit myös ilmoittaa mahdollisesta omasta koronatartunnastasi nimettömästi sovelluksen avulla. Sovelluksessa yksityisyytesi on vahvasti suojattu. Voit ladata sovelluksen sovelluskaupasta (esim. Google Play tai App Store) tai suoraan täältä: https://koronavilkku.fi/ . Suosittelemme sovelluksen lataamista kaikille Oulunkaaren alueen asukkaille sekä mökkiläisille!


 

Koronahuoli-chat

Mielenterveystalon chatissa voit jutella koronapandemian aiheuttamista huolista sote-alan ammattilaisen kanssa. Chat on avoinna ma – to klo 12 – 16 ja pe klo 12 – 15. Myös Oulunkaaren chat palvelee tiistaisin klo 10 – 14.

Siirry sivulle

Terveyskylän koronabotti

Jos oma tilanne tartunnan suhteen mietityttää tai koronavirus aiheuttaa murheita tai ahdistusta, antaa koronabotti moneen aiheeseen selkeyttä.

Siirry koronabottiin.

Oulunkaaren Omahoito

Oulunkaaren Omahoito palvelee sinua tavalliseen tapaan ajanvarausten tekemisessä tai aikojen perumisessa ja siirroissa.

Siirry omahoitoon.

Tietoa THL:n sivuilta

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta saat ajankohtaisimmat tiedot koronaviruksesta Suomessa. Käy tutustumassa.

Siirry THL:n sivuille.

Valtioneuvoston Chat

Valtioneuvoston chat-palvelusta saa tietoa koronaviruksesta myös virka-aikojen ulkopuolella. Chat palvelee arkisin klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15. Palvelua on tarjolla mahdollisuuksien mukaan myös ruotsiksi ja englanniksi.

Siirry chat-sivulle.

THL:n usein kysytyt kysymykset

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koostamat kysymykset antavat kattavasti vastauksia koronavirusaiheisiin.

Siirry kysymyksiin. 


Liitteitä: