Koronaviruksen torjuntaan liittyvät ohjeet edelleen syytä muistaa

Valmiuslain myötä voimaan tulleet poikkeusolot ovat päättyneet, ja valtioneuvosto on linjannut uudelleen ohjeistuksiaan koronviruksen torjuntaan liittyen. Viruksen leviämistä ehkäistään edelleen tehokkaimmin hyvällä käsi- ja yskimishygienialla sekä noudattamalla turvaetäisyyksiä (vähintään 1m). Isoja ihmisjoukkoja kannattaa edelleen välttää. Jos henkilö kärsii hengitystie-infektion oireista, liikkumista kodin ulkopuolella ei suositella. Mikäli haluaa käyttää hengityssuojainta, on tiedostettava sen oikeaoppinen käyttö.
Tartuntatilanne Pohjois-Pohjanmaalla on rauhallinen ja pysynyt pitkään samana, mutta Länsi-Pohjan alueella on viime päivinä havaittu uusia tartuntoja. Oulunkaaren terveysasemilla valmiustasoa pidetään edelleen yllä ja infektiopoliklinikat ovat avoinna kaikille hengitystieinfektion oireista kärsiville. Koronanäytteitä otetaan aktiivisesti tarpeen mukaan.

Valtioneuvoston ohjeistusten mukaisesti myös ylimääräistä matkustamista ulkomaille on suositeltavaa välttää, pois lukien Norja, Tanska, Islanti, Viro, Latvia ja Liettua. 14 vuorokautta kestävää omaehtoista karanteenia suositellaan kaikille Suomeen saapuville, pois lukien edellä mainitut maat. Ruotsissa koronaepidemia on parhaillaan akuutti, ja sinne matkustamista ei suositella. Erityisen paha tilanne on Pohjois-Ruotsissa. Matkustussuosituksista saat lisätietoja ulkoministeriön sivuilta. Valtioneuvosto purkaa matkustusrajoituksia lisää epidemiatilanteen mukaan 13. heinäkuuta. Kotimaan matkailu on sallittua koronaohjeistukset muistaen.

Koronaviruksen riskiryhmien tulee edelleen noudattaa erityistä varovaisuutta. Tapaamisissa kannattaa yksilöllisen harkinnan mukaan ja yksilölliset riskitekijät huomioiden välttää lähikontaktia, kuten kättelyä ja halailua. Lisäksi on tärkeää huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ja kosketuspintojen puhdistamisesta. Tapaamisia kannattaa järjestää ulkotiloissa ja pitkiä vierailuja kannattaa välttää. Koronavirukselta suojautumisen lisäksi riskiryhmien kannattaa kiinnittää huomiota myös helteen vaikutuksiin: auringolta suojautuminen, rasituksen välttäminen sekä sisätilojen viilentäminen on tärkeää. Lisäksi on myös muistettava nauttia riittävästi vettä sekä ravintoa.

Valtioneuvosto on tehnyt linjauksia myös hoivayksiköiden vierailuihin liittyen. Vierailurajoituksia Oulunkaaren palveluasumisen ja vanhuspalveluiden yksiköissä on lievennetty jo aiemmin ja tapaamisia on järjestetty lähiomaisille ulkotiloissa. Tarvittaessa nyt myös vierailut sisällä yksiköissä ovat mahdollisia kahdelle vieraalle kerrallaan, Simossa tapaamisia järjestetään edelleen vain ulkotiloissa. Ulkotiloissa tapaamiset ovat mahdollisia isommalla joukolla. Muut vierailukäytännöt Oulunkaarella saattavat vaihdella yksiköittäin, ja niistä voi tiedustella hoitavasta yksiköstä. Vierailuista on sovittava erikseen henkilökunnan kanssa. Vierailuilla on erityisen tärkeää noudattaa annettuja ohjeistuksia turvaväleistä ja käsi- ja yskimishygieniasta, ja vieraille myös tarjotaan käyttöön suu-nenäsuoja. Sairaana vierailuille ei saa tulla, ja suosittelemme vierailuista pidättäytymistä (14 vuorokautta), mikäli on käynyt ulkomailla (pois lukien Norja, Tanska, Islanti, Viro, Latvia ja Liettua) tai on mahdollisesti altistunut virukselle. Myös henkilökunnan hengityssuojainten käyttöön on tullut muutoksia ja suojaimia käytetään sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistusten mukaan vain tarvittaessa Oulunkaaren epidemiatilanteesta johtuen.

Oulunkaaren palvelut toimivat normaalisti ja asiointi toimipisteissä on edelleen turvallista. Annettuja vastaanotto- ja hoitoaikoja kannattaa käyttää, ja uusia aikoja terveys- sekä sosiaali- ja perhepalveluihin on tarjolla tavalliseen tapaan. Myös etäpalveluja voi edelleen käyttää ja esimerkiksi hoitajaan, lääkäriin ja sosiaalityöntekijään saa yhteyden videovälitteisesti. Lisäksi vanhusten kotihoidossa etäyhteyksiä hyödynnetään edelleen, ja arjen tukilaitteita on saatavilla kotihoidon asiakkaille.

Lisätietoja: