Koronavirus haastaa monella tavalla

Meiltä terveydenhuollon ammattilaisilta kysytään nyt koronavirusaikana monenlaisia asioita, sillä ymmärrettävästi koronavirusepidemia aiheuttaa paljon huolta ja ahdistustakin. Vallitseva tilanne on saanut ihmiset miettimään omaa toimintaansa ja varsin arkisia asioita uudessa valossa: Voiko mennä mökille tai kauppaan? Voiko lasta viedä hoitoon sairauden jälkeen, kun nenä vielä vuotaa? Voiko koiraa ulkoiluttaa yskäisenä?

Terveydenhuollon näkökulmasta vastaukset saattavat vaihdella alueesta riippuen eikä yhdenmukaista tietoa ole aina tarjolla. Meillä Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alueella koronavirustilanne on vielä rauhallinen, tosin Pohjois-Pohjanmaalla on nyt todettu ensimmäinen tartunta, jota ei ole pystytty selvittämään. Tätä ennen tartuntaketjut on pystytty jäljittämään ja tartunnat pitämään hallinnassa. Ne on toistaiseksi liitetty ulkomaanmatkailuun tai testeillä todettuun altistukseen koronapositiiviseen henkilöön.

Epidemian hoitamisessa on tärkeää tehdä asioita oikeaan aikaan, tilannetta seuraten ja tarvittaessa ohjeistuksia päivittäen. Terveydenhuollossa alueellamme valmistaudutaan tällä hetkellä epidemian laajenemiseen: on kyettävä huolehtimaan kaikista potilaista ja varmistettava, että osaavaa henkilökuntaa on tarpeeksi. Lisäksi terveydenhuollossa on aina muistettava potilaiden yksityisyydensuoja, mikä esimerkiksi saattaa rajoittaa tartunnoista viestimistä. Epidemian ehkäiseminen ja hillitseminen ovat myös tärkeitä asioita – ja siihen on tähdätty tähänastisilla toimilla, esimerkiksi kieltämällä hoivakotivierailut, kannustamalla etätyöhön ja siirtämällä opetus kouluista koteihin. Näin on hidastettu epidemian laajenemista ja mahdollistetaan hoito mahdollisimman monelle, jos epidemiatilanne muuttuu.

Länsi- ja pohjoisrajan liikenteen rajoittaminen on nyt ajankohtainen asia. Kun puhutaan ihmisten liikkumisesta, meillä ei epidemiatilanteen vuoksi ole tarvetta niin laajaan liikkuvuuden rajoittamiseen kuin esimerkiksi Uudellamaalla on. Terveydenhuollon ammattilaiset eivät myöskään voi päättää liikkumisen rajoituksista, lasten hoitoon viemisestä tai koiran ulkoiluttamisesta, vaan paljon jää – ja pitääkin jäädä – myös ihmisten itsensä arvioitavaksi. On tärkeää noudattaa annettuja ohjeita, suosituksia ja määräyksiä ja näitä vasten peilata omaa toimintaansa: Voinko pyytää kauppa-apua, kun olen flunssainen? Kyläilenkö mökkinaapurini luona? Tärkeää on myös välttää ylilyöntejä ja miettiä asioita monesta näkökulmasta: mökkeilevä naapuri saattaa kuulua riskiryhmään ja päiväkotiin tuleva lapsi voi olla jo flunssan toipumisvaiheessa.

Poikkeuksellinen aika vaikuttaa ihmisten turvallisuudentunteeseen, ja on hyvä muistaa, että viranomaiset työskentelevät jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa epidemian hallitsemiseksi. Tärkeää on myös pitää huolta omasta hyvinvoinnista esimerkiksi liikkumalla luonnossa, järjestämällä kotijumppatuokioita sekä pitämällä yhteyttä etävälinein sukulaisiin ja ystäviin. Erityisesti on syytä muistaa riskiryhmiin kuuluvia läheisiä ja tuttuja vaikkapa tiedustelemalla mahdollisia avuntarpeita. Haluamme omalta osaltamme kiittää kaikkia niitä, jotka ovat jo tarjonneet vapaaehtoisapua ja tukea sitä tarvitseville. Suuri kiitos myös meidän omalle terveydenhuollon henkilöstöllemme sopeutumisesta alati muuttuvaan ja haasteelliseen tilanteeseen – teette hienoa työtä. Vaikka virus panee meidän eristäytymään toisistamme, niin silti yhteisöllisyydestä tulee se voima, jolla tämäkin kriisi voitetaan!

Tuula Saukkonen, johtava lääkäri, ylilääkäri, Oulunkaari
Ritva Väisänen, vt. terveyspalvelujohtaja, Oulunkaari

Teksti on Oulunkaaren paikallislehtiin kirjoitettu kolumni