Kuivaniemen terveysaseman sulku jatkuu 17.9.2020 saakka

Tiedotetta päivitetty 7.7., lisätty maininta tartuntatautilaista sekä viranhaltijapäätös

Oulunkaaren palvelutuotantolautakunta päätti maaliskuussa sulkea Kuivaniemen terveysaseman koronavirustilanteen vuoksi 20.3. – 21.6. saakka sekä kesäsulun ajaksi 22.6. – 16.8.2020 ajaksi. Sulkua on päätetty jatkaa 17.9.2020 saakka, jotta turvataan resurssit infektiopoliklinikan ylläpitämiseksi Iissä.

Koronaepidemiatilanne on nyt rauhallinen, mutta tautitapauksia on ilmennyt erityisesti Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella sekä Etelä-Suomessa. Kesäaikana ihmiset liikkuvat paljon, joten on syytä varautua epidemian leviämiseen myös Oulunkaaren kunnissa. Siksi infektiopoliklinikoita pidetään toiminnassa myös kesän yli. Tartuntatautilaki edellyttää tilanteen seuraamista jatkuvasti, ja mikäli epidemiatilanne muuttuu, tartuntatautilain nojalla tehty päätös sulkemisesta puretaan ennen määräajan päättymistä.

Viranhaltijapäätös on nähtävissä täällä: Kuivaniemen terveysaseman sulkemisen jatko 17.9.2020 saakka.