• Palveluseteli
 • Palveluseteli

  Kotihoidon tukipalveluseteli on tarkoitettu pienituloisille, säännöllisen kotihoidon asiakkaille, joilla on vaikeuksia kotona tehtävien arjenaskareiden hoitamisessa. Palveluseteliä käytetään pääsääntöisesti siivouspalvelun ostamiseen, mutta setelillä on mahdollisuus ostaa myös muita sosiaalihuoltolain mukaisia tukipalveluja, kuten asiointia tai lumitöitä. Palvelusetelin arvo on 12 euroa / tunti. Kotisairaanhoito ja säännöllinen kotihoito ovat henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa, joka perustuu palvelutarvearvioon. Kotisairaanhoidon tai säännöllisen […]

 • Ajankohtaista
 • Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan terveysasemilla ajanvaraus uudistuu: käytössä sähköinen ajanvarauspyyntö

  Oulunkaaren kuntayhtymän Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan terveysasemilla on 7.9. otettu käyttöön sähköinen ajanvarauspyyntö lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotolle. Palvelun avulla kuntalaiset ohjataan nopeammin ja suoremmin oikeaan hoitoon ja tutkimuksiin. Ajanvarauspyynnön voi tehdä milloin vain, myös iltaisin ja viikonloppuisin, eikä puhelimessa enää tarvitse jonottaa. Simon terveysaseman ajanvaraus toimii entiseen tapaan eli puhelimitse. Nopeammin ja helpommin oikeaa […]

 • Lähde! -hanke
 • Lähde! Taiteesta voimaa arkeen -hanke

        Lähde! Taiteesta voimaa arkeen -hankkeen tavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen ja laaja-alaisen hyvinvoinnin edistäminen taiteen ja kulttuurin keinoin erityisesti työttömien nuorten, maahanmuuttajien ja erityisryhmien keskuudessa. Taidelähtöisillä menetelmillä lisätään nuorten, maahanmuuttajien, erityisryhmien sekä kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä vahvistetaan käyttäjien henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Toimenpiteillä edistetään siten osallistujien mahdollisuuksia edetä kohti työelämää. Samalla hanke […]

 • Iloinen Viesti
 • Iloinen Viesti -lehti

  Iin Työhönvalmennuskeskuksen asiakkaat; kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujat ja muut vajaakuntoiset, ovat perustaneet Iin Työhönvalmennuskeskuksen uutislehden, jonka nimi on Iloinen viesti. Lehdellä on nelihenkinen toimitustiimi, jonka Työhönvalmennuskeskuksen väki on yhteistuumin valinnut. Toimitustiimiin kuuluu päätoimittaja, valokuvaaja-ATK-henkilö, kauneus- ja hyvinvointipalstan kirjoittaja sekä lehden monitoiminainen. Lehden taustatukena toimii avo- ja tuetuntyön ohjaajat. Kaikki Tyhönvalmennuskeskuksessa kävijät otetaan myös mukaan lehden työstämiseen kykyjen […]

 • Kokousaikataulut
 • Kokousaikataulut

  Yhtymävaltuuston kokoukset vuonna 2020 27.5. (tilinpäätös ja osavuosikatsaus) 4.11. (osavuosikatsaus) 9.12. (ta) Yhtymähallituksen kokoukset vuonna 2020 Keskiviikkoisin aloitus klo 12 joko etäyhteydellä tai peruskunnassa 22.1. 26.2. (tp allekirjoitus) 25.3. 22.4. 20.5. 17.6. 26.8. 23.9. 28.10. 25.11. Palvelutuotantolautakunnan kokoukset vuonna 2020 Kokoukset alkavat klo 12.00 joko etäyhteydellä tai Iissä 21.1 (tiistai) 19.2. 18.3. 15.4. 13.5. 16.6. […]

 • maahanmuuttajien perheryhmäkoti
 • Maahanmuuttajien perheryhmäkoti

  Pudasjärvellä sijaitseva perheryhmäkoti tarjoaa asumispalvelua ilman huoltajaa tulleille, oleskeluluvan saaneille alaikäisille  nuorille lastensuojelulain ja laki kotoutumisen edistämisen mukaisesti. Tavoitteena on tukea nuoria kotoutumisessa sekä ohjata nuoria elämänhallintaan ja arkeen liittyvien taitojen oppimisessa, sekä mielekkäisen vapaa-ajan harrastusten löytämisessä sekä suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumisessa. Perheryhmäkoti tarjoaa myös tuettua asumispalvelua lastensuojelulain jälkihuollon mukaisesti 17-21 vuotiaille nuorille. Nuoret asuvat vuokralla […]