• Ajankohtaista
 • Oulunkaaren koronatilanne rauhallinen – vastuullista kesää toivotaan

  Oulunkaaren kuntien koronatilanne on pitkään ollut rauhallinen eikä uusia tartuntoja ole todettu. Myös koko Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Pohjan alueiden tasainen tilanne jatkuu. Uusia tartuntoja todetaan molemmissa sairaanhoitopiireissä edelleen rauhalliseen tahtiin, mutta varsinkin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä tartunnat ovat lievästi nousseet aktiivisen rajatestauksen takia. Rauhallisen tilanteen takia koronaan liittyviä rajoituksia ja ohjeistuksia on voitu purkaa tasaisesti molemmissa sairaanhoitopiireissä.

 • Vetoa ja pitoa kuntatyöhön
 • Vetoa ja pitoa kuntatyöhön -hanke

  ""

  Vetoa ja pitoa kuntatyöhön -hankkeen päätavoitteena on kohentaa työntekijöiden ja esimiesten työssä jaksamista ja työhyvinvointia sekä pidentää työuria. Keskeisenä tavoitteena on myös lisätä Oulunkaaren kuntayhtymän vetovoimaa mielekkäänä työpaikkana, jossa työhyvinvointiin panostetaan. Hankkeen aikana luodaan sähköinen työhyvinvointitarjotin, josta työntekijä voi valita erilaisia työhyvinvointia ja osaamista kehittäviä palveluja. Oulunkaaren työhyvinvointitarjottimelle suunnitellaan myös taidelähtöisiä työhyvinvointia edistäviä palveluja. Oulunkaarella […]

 • Lähde! -osallisuus
 • Lähde! Taiteesta osallisuutta (2020–2023)

  Lähde! Taiteesta osallisuutta -hanke tarjoaa heikoimmassa asemassa oleville henkilöille mahdollisuuden osallisuuteen ja kulttuuriseen hyvinvointiin heidän työ- ja toimintakykynsä sekä hyvinvointinsa edistämiseksi. Hankkeella tavoitellaan taidelähtöisten menetelmien pysyvää juurtumista erityisesti osaksi heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden sote-palvelupolkuja sekä tiiviimpää väylää kunnan muihin hyvinvointipalveluihin. Työpaketit suunnataan kohderyhmille, joiden osallisuuden ja kulttuurihyvinvoinnin toteutumiseen kaivataan uusia, esteettömiä toimintatapoja tai jotka ovat […]

 • Äitiysneuvola
 • Maksutonta lapsiperheiden kotipalvelua kaikissa jäsenkunnissamme

  Sosiaalihuoltolain mukaisella lapsiperheiden kotipalvelulla tarkoitetaan muun muassa asumiseen, lapsen hoitoon ja kasvatukseen tai asiointiin liittyviä tehtäviä tai niissä avustamista. Maksuton palvelu koskee vain tilapäistä palvelua, jossa käyntejä on keskimäärin alle kerran viikossa ja korkeintaan kolmen kuukauden ajan. Maksutonta palvelua on mahdollisuus saada yhteensä 12 tuntia perhettä kohden.

 • Ajankohtaista
 • Päivystysapu 116117 -palvelu käyttöön Pohjois-Pohjanmaalla

  Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on otettu käyttöön yksi päivystysavun neuvontanumero. Päivystysapu 116117 -palvelusta voi kysyä neuvoja äkillisiin, päivystyksellisiin sosiaalisiin ja terveydellisiin ongelmiin. Palvelu toimii ympärivuorokautisesti, mutta asukkaiden toivotaan ottavan yhteyttä omaan terveysasemaansa aina sen auki ollessa.

 • Asumispalvelut
 • Arkiliikuntaa ja muistikuntoutusta ikääntyneiden omalta kanavalta – POPsote tarjoaa kuntoutusta ikäihmisille television välityksellä

  Uusi, ikäihmisille suunnattu Koti TV on käytettävissä myös Pohjois-Pohjanmaalla. Kanavan kautta tarjotaan liikunnallista etäkuntoutusta, muistikuntoutusta ja kulttuuria iäkkään ihmisen arkeen. Ikäihmisten hyvinvointia tukevan etäkuntoutusohjelman käynnistää Pohjois-Pohjanmaan sote-palvelujen uudistushanke POPsote yhteistyössä Kuntoa kansalle -palvelun kanssa.

 • Ajankohtaista
 • Omakin vastuu korostuu koronaviruksen torjunnassa

  Koulujen alettua voi helposti sanoa, että kesä on jäänyt taakse. Valitettavasti samaa ei voi sanoa koronaviruksesta. Meiltä vaaditaan nyt jopa enemmän sitkeyttä ohjeiden noudattamiseen kuin kevään poikkeusolojen aikana. Monia rajoituksia on kesällä purettu ja syksy on jo tuonut tullessaan uusia ohjeistuksia, kuten maskien käyttöön liittyvä suositus.

 • Ajankohtaista
 • Oulunkaaren talouden tasapainottamisen työ etenee

  Oulunkaaren talouden tasapainottamisen ohjelma jatkuu, ja toiminnan kehittämis- ja säästökohteita etsitään syksyn tullen edelleen laajalla rintamalla. Tasapainottamisohjelmaa on elokuussa viety eteenpäin muun muassa henkilöstölle tarkoitetulla Kerro, kehitä, kasvata uutta -kampanjalla, jolla kartoitetaan eri yksiköiden ja tiimien tehokkaita käytäntöjä sekä etsitään kohteita, jotka kuormittavat ja vievät resursseja niin eri prosesseissa, toimintatavoissa kuin päivittäisessä arjessa.

 • Ajankohtaista
 • Sepelvaltimotauti ja itsehoito

  Kukapa meistä ei olisi ajatellut, että elintapoihin pitäisi alkaa kiinnittää huomiota. Merkittävä osa meistä ei kuitenkaan noudata ravitsemus- ja liikuntasuosituksia. Elintapasairaudet eivät ole vähentyneet, vaikka tietoisuus hyvistä elintavoista on lisääntynyt. Miksi niiden muuttaminen on niin vaikeaa?

 • Hankkeet
 • Tukiverkko-hanke

  Kuva hämähäkinseitistä ja ESR-hankkeiden logot.

  Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot kuormittavat kaikkia, mutta erityisesti jo ennen poikkeusoloja syrjäytymisvaarassa tai muutoin heikoimmassa työmarkkina-asemassa olleita. Päihde- ja mielenterveysongelmat lisäävät poikkeusolojen negatiivisia vaikutuksia sekä henkilöillä itsellään että heidän lähipiirissään. Poikkeusolojen aikana myös monet ryhmätoiminnot on väliaikaisesti keskeytetty. Samoin kohtaamista edellyttäviin palveluihin on löydettävä uusia toteutustapoja. Koronatilanteen vuoksi heikentynyt kansallinen ja kansainvälinen talous- ja työmarkkinatilanne vaikeuttavat entisestään syrjäytymisvaarassa […]

 • Ajankohtaista
 • Omaishoitajana läheiselle ikäihmiselle

  Voidaan hyvin -kolumni Jokin yllättävä sairaus voi muuttaa perheen tai parisuhteen tilannetta. Yhdessä asuessa on luonnollista auttaa omaa puolisoaan, kun toimintakyky ja voimat vähenevät. Omaishoito on elämäntilanne, jossa sairaus ja vammaisuus, auttaminen ja tukeminen sovitetaan eri tavoin perheen elämään. Suomessa on lähes 48 000 henkilöä, jotka saavat omaishoidon tukea. Muistisairaudet ovat fyysisen toimintakyvyn heikkenemisen jälkeen […]

 • Aikuisille
 • Päivitettyä tietoa koronavirustilanteesta

  Koronavirusriski Oulunkaaren alueella ja Suomessa on edelleen hyvin pieni, eikä erityisjärjestelyihin ole tarvetta. Normaali käsihygienia riittää, myös monia tavallisia hengitystieviruksia on liikkeellä ja kausi-influenssaa esiintyy. Nykytilanteessa koronavirusinfektio voi Suomessa tulla kyseeseen, jos seuraavat kaksi kriteeriä täyttyvät:

 • Palveluseteli
 • Palveluseteli

  Kuva Utajärven päivätoiminnasta.

  Kotihoidon tukipalveluseteli on tarkoitettu pienituloisille, säännöllisen kotihoidon asiakkaille, joilla on vaikeuksia kotona tehtävien arjenaskareiden hoitamisessa. Palveluseteliä käytetään pääsääntöisesti siivouspalvelun ostamiseen, mutta setelillä on mahdollisuus ostaa myös muita sosiaalihuoltolain mukaisia tukipalveluja, kuten asiointia tai lumitöitä. Palvelusetelin arvo on 12 euroa / tunti. Palveluseteliyrittäjien lista löytyy Oulunkaari – ikäihmisten tukipalvelut – tukea omaan kotiin. Kotisairaanhoito ja säännöllinen […]

 • Lähde! -hanke
 • Lähde! Taiteesta voimaa arkeen -hanke (2017-2020)

  Lähde! Taiteesta voimaa arkeen -hanke päättyi 30.4.2020, tutustu jatkohankkeeseen tästä: Lähde! Taiteesta osallisuutta -hanke.  Lähde! Taiteesta voimaa arkeen -hankkeen tavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen ja laaja-alaisen hyvinvoinnin edistäminen taiteen ja kulttuurin keinoin erityisesti työttömien nuorten, maahanmuuttajien ja erityisryhmien keskuudessa. Taidelähtöisillä menetelmillä lisätään nuorten, maahanmuuttajien, erityisryhmien sekä kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä vahvistetaan käyttäjien henkistä ja sosiaalista […]

 • Iloinen Viesti
 • Iloinen Viesti -lehti

  Kuva frisbeen heittämisestä Startissa.

  Iin Työhönvalmennuskeskuksen asiakkaat ovat perustaneet Iloinen Viesti lehden syksyllä 2015. Alussa lehti ilmestyi paperiversiona joka kuukausi. Lehdellä oli nelihenkinen toimitustiimi, joilla kaikilla oli oma tehtävänsä. Nyt kaikki tekevät kaikkea. Iloinen Viesti on siirtynyt digiaikaan helmikuussa 2021. Julkaisujamme voit seurata Iloisen Viestin Facebook sivuilta aina kun niitä ilmestyy. Juttu vinkkejä otetaan vastaan edelleen. Kaikki Oulunkaaren yksiköt […]

 • Kokousaikataulut
 • Kokousaikataulut

  ""

  Yhtymävaltuuston kokoukset vuonna 2021 31.3. 26.5.(tilinpäätös ja osavuosikatsaus) 18.8.  1.9. 3.11.(osavuosikatsaus) 8.12.(ta) Yhtymähallituksen kokoukset vuonna 2021 Keskiviikkoisin aloitus klo 12 joko etäyhteydellä tai peruskunnassa 20.1. 24.2. (tp allekirjoitus) 24.3. 21.4. 19.5. 16.6. 25.8. 22.9. 20.10. 24.11. Palvelutuotantolautakunnan kokoukset vuonna 2021 Kokoukset alkavat klo 12.00 joko etäyhteydellä tai Iissä 27.1 17.2. 17.3. 22.4. 20.5. 23.6. 19.8.  […]

 • maahanmuuttajien perheryhmäkoti
 • Maahanmuuttajien perheryhmäkoti

  ""

  Pudasjärvellä sijaitseva perheryhmäkoti tarjoaa asumispalvelua ilman huoltajaa tulleille, oleskeluluvan saaneille alaikäisille  nuorille lastensuojelulain ja kotoutumislain mukaisesti. Tavoitteena on tukea nuoria suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumisessa sekä ohjata nuoria elämänhallintaan ja arkeen liittyvien taitojen oppimisessa ja harrastusten löytämisessä. Perheryhmäkoti tarjoaa myös tuettua asumispalvelua kotoutumislain jälkihuollon mukaisesti 17-25 vuotiaille nuorille. Tuetun asumisen piirissä olevat nuoret asuvat vuokralla omissa asunnoissa.