Kysely pudasjärveläisille Oulunkaaren palveluista

Asutko Pudasjärvellä? Vastaathan pudasjärveläisille suunnattuun kyselyyn Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalveluista viimeistään su 24.10.2021. Kyselyyn vastaamalla vaikutat!

Uuden Oulunkaarella kokeiltavan Arjen Tuki –toimintamallin tavoitteena on, että asukkaan ja asiakkaan palvelukokemus on yhtä sujuva ja laadukas, asuin- ja palvelupaikasta riippumatta. Toimintamallin kehittämisessä hyödynnetään tämän kyselyn lisäksi aikaisempia kyselyjä, henkilöstöltä saatua tietoa ja maakunnallisen PopSote-hankkeen kehittämistyötä.

”Asiakkaan saama palvelu on sujuvaa silloin, kun hänen ei itse tarvitse tietää, mikä tuottaja tai toimintayksikkö kulloistakin palvelua toteuttaa tai havaita palveluntuottajan tai toimintayksikön vaihtumista, kun hän siirtyy palvelusta toiseen.”

Haluathan sinäkin olla vaikuttamassa Oulunkaaren ja tulevan hyvinvointialueen palveluihin. Vastaa nimettömänä kyselyyn viimeistään sunnuntaina 24.10. Halutessasi voit jättää kyselyn lopuksi yhteystietosi Haglöfs –repun arvontaa varten.

Kyselyyn voit vastata linkistä https://link.webropol.com/s/Oulunkaarenkysely2021 tai tästä:

#yhdessäoulunkaarella    #arjentuki

Lisätietoja
Hannele Pöykiö, hannele.poykio@oulunkaari.com
Ulla-Maija Paukkeri, ulla-maija.paukkeri@oulunkaari.com