Lapsen tapaamisoikeuden ja vuoroasumisen järjestäminen poikkeusoloissa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on koostanut ohjeita liittyen lapsen tapaamisoikeuksiin ja vuoroasumiseen poikkeusoloissa. Lapsella on oikeus pitää yhteyttä molempiin vanhempiinsa, ja tätä oikeutta on vaalittava myös poikkeusoloissa.

Ohjeita vanhemmille:

  • Toteuttakaa lapsen tapaamisoikeus ja vuoroasuminen aiemmin päätetyllä tavalla, jos se on mahdollista.
  • Tehkää yhteisymmärryksessä tavanomaisista tapaamis- tai asumisjärjestelyistä poikkeavia tilapäisiä ratkaisuja, jos siihen on tarvetta.
  • Pohtikaa lapsenne tilannetta yhdessä. Vanhempien yhteistyö luo lapselle turvallisuudentunnetta ja kunnioittaa hänen oikeuksiaan.
  • Toteuttakaa tapaamisjärjestelyt lapsen sekä hänen lähipiirinsä terveyttä ja turvallisuutta ajatellen.
  • Kuljettakaa lapsi toisen vanhemman luokse tavalla, jossa kontaktit toisten ihmisten kanssa ovat mahdollisimman vähäisiä.
  • Ottakaa järjestelyissä huomioon myös se, onko lapsen kodeissa riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä.
  • Jos lapsen toisessa perheessä joku perheenjäsenistä sairastuu, pitäkää lapsi siinä perheessä, jossa hänellä ei ole riskiä sairastua.
  • Jos lapsi saa koronavirustaudin, hänen on parannuttava ennen tavanomaisiin järjestelyihin palaamista. Lapsen sairastuessa paikalla oleva lapsen huoltaja on vastuussa hoidosta.
  • Jos viranomaiset ovat määränneet teidät karanteeniin, noudattakaa karanteenin virallisia ohjeita. Lapsi ei voi mennä karanteenikotiin tai poistua sieltä karanteenin aikana. Myös viranomaisen ohjeita karanteenia vastaavista olosuhteista tulee noudattaa lapsen tapaamis- ja asumisjärjestelyiden toteuttamisessa.
  • Hyödyntäkää puheluita ja videopuheluita yhteydenpidossa, jos kasvokkain tapaamista täytyy vähentää muiden ihmisten suojelemiseksi.

Oulunkaaren sosiaali- ja perhepalveluista apua tarvittaessa

Oulunkaaren perheoikeudellisissa palveluissa hoidetaan isyys- ja äitiysasiat sekä elatus-, huolto- ja tapaamissopimusasiat. Näissä asioissa sinua auttaa lastenvalvoja. Perheoikeudellisissa palveluissa laaditaan myös olosuhdeselvityksiä lasten huolto- ja tapaamisriidoissa tuomioistuimen pyynnöstä. Lastenvalvojien yhteystiedot löydät täältä: https://www.oulunkaari.com/perhe-ja-sosiaalipalvelut/perheet-ja-lapset/erotilanteessa/. Myös perhe- ja sosiaalipalveluiden seudullisesta palveluohjausnumerosta saa tarvittaessa apua kysymyksiin: p. 08 5875 5010 (arkisin klo 9 – 15).