Terveyspalvelut

Ilmoitus terveysaseman valinnasta

Muistutuslomake, terveyspalvelut

Potilastietojen luovutuspyyntö

Henkilötietojen tarkastuspyyntö (word-tiedosto) tai (pdf-tiedosto)

 • Kun asiakas/potilas haluaa tarkista mitä tietoja on kirjattu järjestelmään. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin. (EU tietosuoja-asetus, artikla 15). Vastausaika on 1 kk

Henkilötietojen oikaisupyyntö (word-tiedosto) tai (pdf-tiedosto)

 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. (EU:n tietosuoja-asetus 2016/679, artikla 16)

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö (word-tiedosto) tai (pdf-tiedosto)

 • Kun pyyntö koskee tiettyä asiakirjaa/kirjoja ja vastausaika on 2 vkoa (suuritöinen 1 kk) (Julkisuuslaki 621/1999 11-12§)

Lokitietojen tarkastuspyyntö (word-tiedosto) tai (pdf-tiedosto)

 • Pyyntö kuka on katsonut tietojani. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007 18§ (28.3.2014/250) Lain mukaan kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole erityistä syytä. Vastausaika on 1 kk

Vainajan tietopyyntölomake (pdf-tiedostoon) tai (word-tiedostoon)

Sosiaalipalvelut

Yhteydenotto tai ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä

Vammaispalveluhakemus

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen hakemus Oulunkaaren Omahoito

Kuljetuspalveluhakemus
Sähköinen hakemus: Oulunkaaren Omahoito

Täydentävän toimeentulotuen hakemus

Hakemus perhehoidon ennakkovalmennukseen
Perhehoidon hoitopäivien ilmoituslomake (pdf-tiedosto)
Perhehoidon hoitopäivien ilmoituslomake (excel-tiedosto)

Muistutuslomake

Henkilötietojen tarkastuspyyntö (word-tiedosto) tai (pdf-tiedosto)

 • Kun asiakas/potilas haluaa tarkista mitä tietoja on kirjattu järjestelmään. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin. (EU tietosuoja-asetus, artikla 15). Vastausaika on 1 kk

Henkilötietojen oikaisupyyntö (word-tiedosto) tai (pdf-tiedosto)

 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. (EU:n tietosuoja-asetus 2016/679, artikla 16)

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö (word-tiedosto) tai (pdf-tiedosto)

 • Kun pyyntö koskee tiettyä asiakirjaa/kirjoja ja vastausaika on 2 vkoa (suuritöinen 1 kk) (Julkisuuslaki 621/1999 11-12§)

Lokitietojen tarkastuspyyntö (word-tiedosto) tai (pdf-tiedosto)

 • Pyyntö kuka on katsonut tietojani. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007 18§ (28.3.2014/250) Lain mukaan kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole erityistä syytä. Vastausaika on 1 kk

Ikäihmisten palvelut

Hakemus perhehoidon ennakkovalmennukseen
Perhehoidon hoitopäivien ilmoituslomake (pdf-tiedosto)
Perhehoidon hoitopäivien ilmoituslomake (excel-tiedosto)

Kuljetuspalveluhakemus
Omaishoidon hakemus

Muistutuslomake

Henkilötietojen tarkastuspyyntö (word-tiedosto) tai (pdf-tiedosto)

 • Kun asiakas/potilas haluaa tarkista mitä tietoja on kirjattu järjestelmään. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin. (EU tietosuoja-asetus, artikla 15). Vastausaika on 1 kk

Henkilötietojen oikaisupyyntö (word-tiedosto) tai (pdf-tiedosto)

 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. (EU:n tietosuoja-asetus 2016/679, artikla 16)

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö (word-tiedosto) tai (pdf-tiedosto)

 • Kun pyyntö koskee tiettyä asiakirjaa/kirjoja ja vastausaika on 2 vkoa (suuritöinen 1 kk) (Julkisuuslaki 621/1999 11-12§)

Lokitietojen tarkastuspyyntö (word-tiedosto) tai (pdf-tiedosto)

 • Pyyntö kuka on katsonut tietojani. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007 18§ (28.3.2014/250) Lain mukaan kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole erityistä syytä. Vastausaika on 1 kk

Ajankohtaista

Lue Lisää uutisia