Maksuttomia tuki- ja turvalaitteita kotihoidon asiakkaille

Oulunkaari haluaa tukea ikääntyneiden kotona asumista mahdollisimman pitkään. Kotona asumista voidaan kotihoidon ja muiden kotiin annettujen palveluiden lisäksi auttaa erilaisilla tuki- ja turvalaitteilla. Tällaisia laitteita ovat muun muassa Evondos- lääkerobotti, joka annostelee ikääntyneen lääkkeet turvallisesti lääkärin ohjeiden mukaan, sekä HoivaTouch- videopalvelupääte, jolla mahdollistuu yhteydenpito ikääntyneen sekä omaisen ja kotihoidon kanssa ja jonka avulla voi osallistua erilaisiin ryhmäistuntoihin. Lisäksi Oulunkaarella on erilaisia turvaratkaisuja esimerkiksi turvapuhelin, johon on mahdollista saada paikantava ranneke sekä Seniortekin ”kukkatolppa”- etäseurantajärjestelmä, joka luo turvaa arkeen ja helpottaa huolenpitoa.

Tuki- ja turvalaitteet myönnetään kotihoidon asiakkaille maksuttomina 1.4.2020 lähtien, mikäli niiden avulla voidaan vähentää kotihoidon palveluiden käyttöä. Laitteita tarjotaan maksullisena käyttöön myös niille ikääntyneille, jotka haluavat laitteen esimerkiksi tukemaan sosiaalista toimintakykyä.

Lisätietoja Oulunkaaren tuki- ja turvalaitteista saat arkisin oman kuntasi vanhuspalveluiden palveluohjaajalta:
Pudasjärvi: 040 701 2230
Ii: 050 3950 494
Simo: 040 572 7329
Utajärvi: 050 917 7346
Vaala: 050 448 5541