Omaishoitajana läheiselle ikäihmiselle

Voidaan hyvin -kolumni

Jokin yllättävä sairaus voi muuttaa perheen tai parisuhteen tilannetta. Yhdessä asuessa on luonnollista auttaa omaa puolisoaan, kun toimintakyky ja voimat vähenevät. Omaishoito on elämäntilanne, jossa sairaus ja vammaisuus, auttaminen ja tukeminen sovitetaan eri tavoin perheen elämään. Suomessa on lähes 48 000 henkilöä, jotka saavat omaishoidon tukea. Muistisairaudet ovat fyysisen toimintakyvyn heikkenemisen jälkeen toiseksi suurin omaishoidon tarvetekijä, ja muistisairaiden henkilöiden osuus on kasvanut merkittävästi.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa omaishoidon lainsäädännön valmistelusta sekä yleisestä ohjauksesta ja kehittämisestä. Vanhuspalveluihin kuuluva omaishoito on pääasiassa puolison antamaa hoivaa parin omassa kodissa. Omaishoidon tukea haetaan oman kunnan vanhuspalveluista, ja sen myöntämisen perusteena on läheisen henkilökohtainen hoivan ja huolenpidon tarve. Kodin jokapäiväisissä askareissa, kuten pyykinpesussa tai asiointiasioissa avustaminen ei oikeuta omaishoidontukeen. Oulunkaaren alueella kuntayhtymä tekee päätöksen ja sopimuksen hoitajan kanssa omaishoidon tuesta sekä siihen sisältyvistä palveluista. Lisäksi hoidettavalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoidontukeen sisältyvät hoitopalkkio, omaishoitajan vapaa, eläke- ja tapaturmavakuutus sekä sosiaalipalvelut. Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohden, ja omaishoitajan kanssa sovitaan, missä omaishoidon vapaa järjestetään. Hoitajan vapaapäivien aikaista hoitoa toteutetaan Oulunkaaren alueella omassa kodissa, asumispalveluissa, perhehoitona tai muun omaisen toteuttamana tai palvelusetelillä.

Omaishoitajat hoitavat hoidettaviaan pyyteettömästi ja antavat itsestään paljon. On tärkeää, että omaishoitaja muistaa pitää huolta myös omasta jaksamisestaan – niin fyysisestä kuin henkisestä terveydestään. Omaishoitajien tukeminen ja auttaminen on myös meille tärkeää. Omaishoidon vapaiden lisäksi omaishoitajille järjestetäänkin koulutusta ja yhteisiä omaishoitajatapaamisia yhteistyössä kolmannen sektorin ja Omaishoitajaliiton kanssa. Niistä omaishoitajat saavat paljon tietoa ja vertaistukea.
Omaishoitajalle myös ystävien, sukulaisten ja muiden läheisten tuki ja apu on arvokasta.

Omaishoitajat.fi-sivuilta löytyy paljon omaishoitajuuteen liittyvää tietoa. Myös Oulunkaaren vanhuspalveluiden palveluohjaajat ja me palveluesimiehet annamme mielellämme tietoa omaishoitajuudesta ja ikäihmisten palveluista.

Aurinkoista kesää!

Lilja Kettunen, Pudasjärven kotihoidon palveluesimies, Oulunkaari