Oulunkaarelle 50 000 euroa digitaalisen päihde- ja mielenterveystyön kehittämiseen

Oulunkaari on saanut 50 000 euron ESR-hankerahoituksen digitaalisen päihde- ja mielenterveystyön kehittämiseen. Tukiverkko-nimisessä hankkeessa edistetään päihde- ja mielenterveysasiakkaiden sähköisiä palveluja koronaviruksesta johtuvissa poikkeusoloissa. Hanke toteutetaan vuoden 2020 aikana ja sen kokonaisbudjetti on 62 000 euroa.

Toukokuussa alkavan hankkeen pääpaino on erityisesti päihde- ja mielenterveysasiakkaille suunnattujen videovälitteisten yksilötapaamisten sekä sähköisesti toteutettavien ryhmäpalvelujen sekä terapiapalvelujen kehittämisessä. Lisäksi hankkeessa kehitetään Oulunkaaren Chat-palvelun sisältöä ja toteutustapoja.

”Sähköisten työkalujen ja työtapojen kehittämisen lisäksi haluamme myös lisätä henkilöstömme osaamista sähköisistä palveluista. Esimerkiksi verkkovuorovaikutuksen kehittäminen on yksi hankkeen osa-alueista. Haluamme myös lisätä asiakkaiden, kuntalaisten ja henkilöstön tietoisuutta siitä, millaisia sähköisiä mahdollisuuksia ja välineitä päihde- ja mielenterveyspalveluissa voi hyödyntää”, kertoo Oulunkaaren kehitys- ja resurssijohtaja Anu Vuorinen.

Tukiverkko-hankkeen käynnistämisen taustalla ovat koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot, jotka ovat kuormittaneet entisestään erityisesti syrjäytymisvaarassa ja heikommassa asemassa olevia päihde- ja mielenterveysongelmaisia ihmisiä. Myös mielenterveys- ja päihdepalveluiden ryhmätoimintoja on poikkeusoloissa jouduttu keskeyttämään ja kohtaamista edellyttäviin palveluihin on täytynyt löytää uusia toteutustapoja.

”Poikkeusolojen astuttua voimaan pääsimme onneksi nopeasti käynnistämään korvaavat sähköiset palvelut päihde- ja mielenterveysasiakkaillemme. Asiakkaat voi jopa saavuttaa paremmin etäyhteyksillä, kun esimerkiksi yksilötapaamisen voi hoitaa videovälitteisesti. Verkossa tapahtuva päihde- ja mielenterveystyö jää varmasti meillä osaksi palveluitamme, joten on tärkeää, että pääsemme kehittämään niiden laatua”, sanoo Oulunkaaren sosiaali- ja perhepalvelujen johtaja Mirva Salmela.

Lisätietoja:

Anu Vuorinen, kehitys- ja resurssijohtaja, Oulunkaari
P. 044 365 5473, anu.vuorinen@oulunkaari.com

Mirva Salmela, sosiaali- ja perhepalvelujohtaja, Oulunkaari
P. 050 592 4674, mirva.salmela@oulunkaari.com

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä tuottaa Iin, Pudasjärven, Simon, Utajärven ja Vaalan sosiaali- ja terveyspalvelut. Lisäksi Oulunkaari tarjoaa jäsenkunnille seudullisen kuntapalvelutoimiston kautta talous-, henkilöstö- ja tietopalveluja. Kuntalaisia alueellamme on noin 26 000 ja työntekijöitä noin 1200.

Tärkeimmät arvomme ovat yhdessä tekeminen, vastuullinen omatoimijuus ja rohkea kehittäminen. Pyrimme kaikessa toiminnassamme laaja-alaiseen hyvinvointiin, alueelliseen vaikuttavuuteen sekä asiakkaiden ja kuntalaisten osallisuuteen. Työssämme korostuvat hyvinvointityön yhdyspinnat ja yhdessä tekeminen sekä asiakaslähtöiset lähipalvelut ja sähköisten palvelujen kehittäminen.

Visiomme on #mielekäselämäkotona.