Oulunkaaren aloitekampanjasta hyvinvointia edistäviä ehdotuksia

Oulunkaaren kuntayhtymä vauhditti henkilöstölähtöistä kehittämistä järjestämällä aloitekampanjan toukokuussa. Kampanjan aikana saatiin henkilöstöltä kaiken kaikkiaan 23 aloitetta, joista palkittiin neljä. Useat aloitteista soveltuvat toteutettaviksi koko Oulunkaaren alueella.
– Olimme yllättyneitä aloitteiden runsaasta määrästä. Tiesimme, että työntekijöillä on ideoita toiminnan kehittämiseen, vain oikea kanava niiden esille tuomiseen on puuttunut, kertoo Oulunkaaren hallinto- ja henkilöstöjohtaja Juha Torvinen.


Välineellä on väliä

Aloitekampanjan myötä otettiin Oulunkaaren henkilöstöviestinnässä käyttöön uusi sähköinen väline, Yammer, joka toimii organisaation sisäisenä sosiaalisena verkkona. Yammerin aloitepankkiin sai kuka tahansa Oulunkaaren työntekijä tai työtiimi jättää aloitteen. Aloitteen tekemisen kynnystä saatiin uudella toimintatavalla madallettua ja työntekijät rohkaistuivat kertomaan ideoitaan toiminnan kehittämiseksi.
– Palkitsimme parhaat aloitteet rahapalkinnoilla. Aloitekampanja jatkuu syksyllä 2017 uudella kierroksella, toteaa Torvinen.


Apuja viriketoimintaan

Iin hoivakodin ja palveluasuntojen ikäihmisten asumisyksikön työntekijät ideoivat yhdessä kolme aloitetta mukaan kampanjaan. Peräti kaksi niistä palkittiin.
– Olemme pyöritelleet näitä asioita porukalla tosi kauan. Mahtavaltahan se tuntuu olla palkittujen joukossa!, kertoo yksikössä hoitajana työskentelevä Kati Yliraasakka.

Viriketoiminnan monipuolistaminen oppilaitosyhteistyön ja vapaaehtoistyön avulla oli tämän joukon toinen palkituista aloitteista. Viriketoiminta tukee ikäihmisten jaksamista ja mielekästä arkea. Esimerkiksi ulkoiluapua ja musiikkituokioita tarjoavat niin Iissä kuin muuallakin Oulunkaaren alueella jo vapaaehtoistyön eri tahot.  Myös hoitajat toteuttavat arjessa eri viriketoiminnan muotoja. Toiminnalle on kuitenkin nykyistä tarjontaa suurempi tarve, joten uusia tapoja ja toteuttajia tarvitaan lisää.

– Oppilaitosyhteistyö voisi tarkoittaa sitä, että opiskelijat toteuttaisivat asumispalveluyksiköissä erilaisia viriketoimintoja yhdessä suunnitellun ohjelman mukaan. Kun toiminnassa olisi mukana jatkumo, se tukisi asukkaiden muistia ja toimintakykyä, miettii vs. palveluesimies Hillevi Turpeinen.

Turpeisen mukaan toiminnasta olisi hyötyä myös opiskelijoille, kun he saisivat kokeilla hankkimaansa tietoon perustuvia asioita konkreettisesti ja turvallisesti.


Vapaaehtoispankki

Pudasjärven Rimmin kehitysvammaisten palvelukodin työntekijä Anneli Ojala palkittiin aloitteestaan Oulunkaaren vapaaehtoispankista. Ideana on, että vapaaehtoistyöntekijät rekisteröityisivät sähköiseen pankkiin, josta eri yksiköiden työntekijät voisivat etsiä vapaaehtoisia tarvitsemaansa toimintaan.

– Ajatus lähti siitä, kun osallistuimme tapahtumaan torilla ja minua harmitti, että emme voineet ottaa enempää asukkaita mukaan, kertoo Ojala.

Ojalan mukaan yksiköistä pystytään irrottamaan yksi tai kaksi työntekijää tapahtumiin, jolloin mukaan otettavien asukkaiden määrä on rajallinen. Tässä vapaaehtoisten mukana oleminen helpottaisi kovasti. Vapaaehtoispankkia voitaisiin hyödyntää paitsi vammaispalveluissa, myös esimerkiksi ikäihmisten palveluissa.

 

Kuntalaisten mukaan ottaminen tärkeää

Oulunkaaren kehittämistiimin mukaan palkituissa aloitteissa korostuivat tiivis yhteistyö eri toimijoiden kanssa sekä uudenlaiset toimintatavat hyvinvoinnin edistämiseen. Aloitteissa nousi hyvin esiin kuntalaisten ja asiakkaiden ottaminen mukaan kehittämistyöhön.

Muut kampanjassa palkitut aloitteet olivat:

  • Kummitoiminta – yläasteen ja lukion opiskelijat mukaan asiakastyöhön. Aloitteen tekijöinä Iin hoivakodin ja palveluasuntojen työntekijät.
  • Hyvinvointitietoisku moniammatillisella tiimillä. Aloitteen tekijöinä Soile Jyrkäs ja Eine Tikkala Iin terveyspalveluista sekä Mirja Kehus Iin perhepalveluista.

Lisäksi kunniamaininnan saivat aloite kuntalaisille avoimesta Oulunkaaren Yhdessä-konsertista sekä aloite työyksikön positiivisten asioiden keräämisestä hyvän mielen puuhun.

Kehittämistiimi lupaa, että nyt saatujen aloitteiden käsittelyä jatketaan syksyllä. Tarkoituksena on pohtia konkreettisia keinoja ehdotusten toteuttamiseksi. Syksyn toisella aloitekierroksella työntekijöiden on mahdollista jatkojalostaa jo antamiaan aloitteita tai jättää kokonaan uusia ehdotuksia.

Oulunkaarella kehittäminen kuuluu kaikille!

 

Videolla Iin hoivakodin ja palveluasuntojen työntekijät ja asukkaat kertovat lisää voitokkaista aloitteistaan.