Oulunkaaren osaajapankkiin etsitään taiteilijoita ja muita luovan alan toimijoita

Oulunkaaren kuntayhtymän ja jäsenkuntien alueen käynnissä olevat kehityshankkeet keräävät yhteistä osaajapankkia projektiluontoisesta työstä kiinnostuneista taiteilijoista. Haun kautta kartoitetaan alueella toimivia taiteilijoita tai muita luovan alan ammattilaisia, joilla on osaamista erilaisiin taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntäviin projekteihin.

Toiminnan kohderyhmissä ovat edustettuina mm. mielenterveyskuntoutujat ja päihdekuntoutujat, sosiaalisen kuntoutuksen tarpeessa olevat työikäiset, syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, maahanmuuttajat ja kehitysvammaiset sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset koko Oulunkaaren kuntayhtymän alueella. Hakijaa pyydetään tuomaan hakemuksessaan esille aikaisempaa kokemusta kohderyhmien kanssa toimimisesta, ja halutessaan hakemuksessa voi myös esitellä tarkemmin ideoitaan taidelähtöisten menetelmien soveltamisesta.

Hakijoilta edellytetään omaa vahvaa taiteellista ammattitaitoa ja verkostoa, aikaisempaa kokemusta taiteen soveltavasta käytöstä ja ryhmien kanssa työskentelystä, pedagogista suuntautumista sekä itsenäistä ja joustavaa työotetta. Haku on avoinna kaikkien taiteenalojen edustajille (esim. kuvataide, elokuva, sanataide, teatteri, tanssi, musiikki jne.)

Työn suorittamispaikka on koko Oulunkaaren kuntayhtymän alue. Työstä on oltava mahdollisuus laskuttaa (y-tunnuksella). Y-tunnus on oltava taiteilijalla itsellään tai esimerkiksi osuuskunnalla, jonka kautta taiteilijalla on mahdollisuus laskuttaa. Osaajapankkiin ei voi ilmoittautua, jos y-tunnuksen käyttö ei ole mahdollista. Hankkeisiin lopulliset projektitaiteilijat valitaan kilpailutuksen kautta. Osaajapankkiin ilmoittautuneille taiteilijoille lähetetään tarpeen mukaan tarjouspyyntöjä projektitöistä.

Keväällä 2021 taiteilijoita etsitään esimerkiksi toteuttamaan palvelumuotoilutyöpajaa Iin kuntaan yhteistyössä Lähde! Taiteesta osallisuutta -hankkeen kanssa sekä toteuttamaan sementtiveistosta Vaalaan yhdessä paikallisten nuorten kanssa. Jatkossa osaajapankista etsitään osaajia mm. työhyvinvontia edistäviin kokonaisuuksiin.

Kiinnostuksestaan työhön voi ilmoittaa jättämällä yhteystietonsa ja kertomalla lyhyesti kokemuksestaan kyselyn kautta osoitteessa: https://link.webropol.com/s/oulunkaari-osaajapankki

Lisätiedot (15.3. alkaen)
Heidi Jäärni
projektipäällikkö, Lähde! Taiteesta osallisuutta -hanke
heidi.jaarni@oulunkaari.com
040 707 1403

 

Kuva: Martu Väisänen