Oulunkaaren sosiaali- ja perhepalveluista tukea poikkeusolojen aikana

Koronaviruksen leviäminen ja sen vaikutukset perheiden toimeentuloon ja jaksamiseen aiheuttavat paljon huolta. Huolen kanssa ei kuitenkaan tarvitse olla yksin, vaan apua ja tukea elämän kriisitilanteisiin on saatavilla niin Oulunkaarelta, kunnasta kuin Kelaltakin. Apua saa ja kannattaa myös pyytää jo ennakoivasti ennen kuin ongelmat ja huolet kertyvät isoiksi. Tämä edistää oman perheen hyvinvointia nopeasti mutta myös pitkällä aikavälillä.

Oulunkaaren palveluohjauksesta apua

Oulunkaaren sosiaali- ja perhepalveluiden palveluohjauksen numeroon voi ottaa yhteyttä, kun ongelmia ja huolia ilmenee omassa arjessa: p. 08 5875 5010 (arkisin klo 9-15). Kiireellisissä ja akuuteissa asioissa voi ottaa yhteyttä sosiaalipäivystyksen numeroon: p. 08 5875 6888 (ympärivuorokautisesti).

Voit ottaa yhteyttä palveluohjaukseen esimerkiksi, kun:

 • haluat löytää tietoa eri tukimuodoista (ruoka-apu, toimeentulo, kasvatus jne.) tai muista avun lähteistä
 • tarvitset lastenhoitoapua sairastuttuasi tai etsit kasvatuksellista apua
 • sinulla on huolia oman perheen jaksamisesta ja pärjäämisestä koronatilanteessa
 • esille nousee huoli läheisten, naapureiden tai ystävien pärjäämisestä arjessa
 • tarvitset tukea omaan tai läheistesi päihteiden käyttöön liittyen
 • tarvitset apua perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyen

Kelan toimeentulotuesta apua perheen talouteen

Toimeentulotuki turvaa viimesijaisesti elantosi, jos toimeentulosi tai varasi eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Toimeentulo haetaan ensisijaisesti Kelalta. Huomaathan, että asuntolaina ei kuulu tuen piiriin, vaan siitä tulee sopia asuntolainan antajan kanssa. Alla olevista linkeistä löydät lisätietoa toimeentulotuesta. Voit ottaa yhteyttä myös puhelimitse Kelan palvelunumeroon p. 020 692 207.

Myös monet yrittäjät ovat kohdanneet vaikeuksia koroantilanteen myötä. Yrittäjän kannattaa ensimmäisenä ottaa yhteyttä omaan pankkiin ja muihin rahoittajiin. Monet pankit ovat valmiita myöntämään lyhennysvapaita ja maksuaikajoustoa koronan aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Myös valtio tukee pankkien kykyä rahoittaa yrityksiä. Finnvera takaa pankkien yrityksille myöntämiä lainoja. Lisätietoja Finnverasta: https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille . Yrittäjä voi myös hakea tukea valtiolta. Avustuksia myöntävät ELY-keskukset ja Business Finland. Myös toimeentulotukea voidaan myöntää yrittäjälle ilman yrityksen lopettamisvaadetta toistaiseksi vaikean taloustilanteen johdosta.

Kunnilla ja paikallisilla järjestöillä tarjolla tilapäisapua

Myös Oulunkaaren kunnat ja monet järjestöt tarjoavat koronatilanteessa tilapäisapua arjessa selviämiseen. Apua on tarjolla muun muassa kouluruokailuihin ja kauppa-asiointeihin liittyen. Kannattaakin ottaa yhteyttä myös omaan kuntaan, joka koordinoi apua. Myös kuntien nettisivuilta löytyy aiheeseen liittyvää tietoa.

Ikäihmisiä Oulunkaarella palvelevat arkisin vanhuspalveluiden palveluohjauksen numerot:

 • Pudasjärvi: p. 040 701 2230
 • Ii: p. 050 3950 494
 • Simo: p. 040 572 7329
 • Utajärvi: p. 050 917 7346
 • Vaala: p. 050 448 5541